Het kwaliteitshandboek opstellen voor een vereniging voor gebruikers en mantelzorgers

Alle verenigingen van gebruikers en mantelzorgers moeten over een kwaliteitshandboek beschikken. Dat handboek moet minimaal de volgende elementen bevatten:

  • een inleiding;
  • een weergave van het kwaliteitsbeleid dat de vereniging van gebruikers en mantelzorgers voert;
  • een weergave van het kwaliteitssysteem;
  • een beschrijving van de zelfevaluatie die de vereniging van gebruikers en mantelzorgers uitvoert.

Dat handboek moet u niet bezorgen aan Zorg en Gezondheid. Zorg en Gezondheid kan het handboek wel altijd opvragen.

Bij een inspectie kan het kwaliteitshandboek doorgenomen worden. De inspecteur gaat dan na of het kwaliteitsbeleid van de vereniging in de praktijk overeenstemt met het kwaliteitshandboek.

Nieuwe verenigingen van gebruikers en mantelzorgers moeten binnen een termijn van maximaal 1 jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing over een kwaliteitshandboek beschikken.

Het kwaliteitshandboek is een voorwaarde die is opgenomen in het kwaliteitsdecreet.

Contact over thuiszorg