Het kwaliteitshandboek opstellen voor een lokaal of regionaal dienstencentrum

Alle lokale en regionale dienstencentra moeten over een kwaliteitshandboek beschikken. Dat handboek moet minimaal de volgende elementen bevatten:

  • een inleiding;
  • een weergave van het kwaliteitsbeleid dat het dienstencentrum voert;
  • een weergave van het kwaliteitssysteem;
  • een beschrijving van de zelfevaluatie die het centrum uitvoert.

Dat handboek moet u niet bezorgen aan Zorg en Gezondheid. Zorg en Gezondheid kan het handboek wel altijd opvragen.

Bij een inspectie kan het kwaliteitshandboek doorgenomen worden. De inspecteur gaat dan na of het kwaliteitsbeleid van het centrum in de praktijk overeenstemt met het kwaliteitshandboek.

Nieuwe dienstencentra moeten binnen een termijn van maximaal 1 jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing over een kwaliteitshandboek beschikken.

Contact over thuiszorg