Het kwaliteitshandboek opstellen voor een dienst voor thuisverpleging

Alle diensten voor thuisverpleging moeten over een kwaliteitshandboek beschikken. Dat handboek moet minimaal de volgende elementen bevatten:

  • een inleiding;
  • een weergave van het kwaliteitsbeleid dat de dienst voor thuisverpleging voert;
  • een weergave van het kwaliteitssysteem;
  • een beschrijving van de zelfevaluatie die de dienst voor thuisverpleging uitvoert.

Dat handboek moet u niet bezorgen aan Zorg en Gezondheid. Zorg en Gezondheid kan het handboek wel altijd opvragen.

Bij een inspectie kan het kwaliteitshandboek doorgenomen worden. De inspecteur gaat dan na of het kwaliteitsbeleid van de dienst in de praktijk overeenstemt met het kwaliteitshandboek.

Nieuwe diensten voor thuisverpleging moeten binnen een termijn van maximaal 1 jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing over een kwaliteitshandboek beschikken.

Contact over thuiszorg