Het kwaliteitshandboek opstellen voor een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Alle diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moeten over een kwaliteitshandboek beschikken. Dat handboek moet minimaal de volgende elementen bevatten:

  • een inleiding;
  • een weergave van het kwaliteitsbeleid dat de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voert;
  • een weergave van het kwaliteitssysteem;
  • een beschrijving van de zelfevaluatie die de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg uitvoert.

Dat handboek moet u niet bezorgen aan Zorg en Gezondheid. Zorg en Gezondheid kan het handboek wel altijd opvragen.

Bij een inspectie kan het kwaliteitshandboek doorgenomen worden. De inspecteur gaat dan na of het kwaliteitsbeleid van de dienst in de praktijk overeenstemt met het kwaliteitshandboek.

Nieuwe diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moeten binnen een termijn van maximaal 1 jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing over een kwaliteitshandboek beschikken.

Contact over thuiszorg