Hepatitis C

pdf bestandRichtlijn hepatitis C (731 kB)

Samenvatting richtlijn

Kliniek

 • Meestal asymptomatisch of milde aspecifieke klachten. Een minderheid ontwikkelt milde griepachtige symptomen, misselijkheid, braken, donkere urine en/of verkleurde ontlasting, pijn rechter hypochondrium, In minder dan 10 % van de gevallen is er icterus.
 • 50-85% wordt (asymptomatisch) chronisch drager van het virus;
 • Bij 2-20% (afhankelijk van populatie) evolutie naar cirrose, hepatocellulair carcinoom en leverfalen.

Diagnose

 • Mogelijk recente blootstelling: HCV PCR;
 • Geen vermoeden van recente blootstelling: serologie, indien positief dan HCV PCR.

Incubatieperiode

Gemiddeld 7 weken (2-26 weken).

Besmettelijke periode

Zolang HCV RNA aantoonbaar is.

Reservoir

Humaan.  

Besmettingsweg

 • Bloedcontact (prikaccident, druggebruik, perinataal);
 • Seksueel: laag risico, verhoogd bij andere SOA en bij hiv+ mannen die seks hebben met mannen (MSM).

Risicogroepen

 • Bij transfusie of bloederige medische ingrepen in België < 1 juli 1990;
 • Nierdialyse patiënten;
 • Druggebruikers die spuiten of snuiven;
 • Kinderen geboren uit een HCV+ moeder;
 • Seksuele partners en de gezinsleden van HCV besmette patiënten;
 • Mensen die tatoeages, piercings of acupunctuur ondergingen zonder correcte voorzorgsmaatregelen;
 • Bij medische zorg in endemische landen;
 • Hiv- of HBV-seropositieve patiënten, in het bijzonder MSM;
 • (Para)medisch personeel inclusief tandartsen.

Maatregelen bij een geval

1. Bronopsporing

Niet noodzakelijk.

2. Contactopsporing

 • Bij gezinscontacten die zelf behoren tot een risicogroep;
 • Vanwege hoge prevalentie bij IV druggebruik: geen contactopsporing
 • Bij MSM: vaste en losse HIV+ seksuele partners laten testen.

3. (Chemo)profylaxe 

Postexpositieprofylaxe tegen HCV is niet beschikbaar.

4. Wering

Niet noodzakelijk.

Meldingsplichtig

Nee.

Gevalsdefinitie

Bevestigd:

 • klinisch compatibel geval en/of gestegen levertesten) met laboratoriumconfirmatie 
 • positieve laboratoriuminformatie bij patiënt die minstens gestoorde leverenzymes heeft en waarbij alternatieve verklaringen voor verhoging van de testen niet aanwezig zijn

Laboratoriumcriteria

Bevestigd na:

 • shift van anti-HCV negatief naar positief 
 • of HCV-PCR positief in epidemiologische context
Over dit onderwerp