Handleidingen over RaaS

RaaS voor ouderenvoorzieningen

pdf bestandHandleiding Raas-webtoepassing voor ouderenvoorzieningen (2.02 MB)
pdf bestandRaaS – extra info voor het indienen van gegevens voor de referentieperiode 2019/2020. (155 kB)

Deze handleiding beschrijft hoe ouderenvoorzieningen de webtoepassing Raas moeten gebruiken voor:

  • de vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan
  • de basistegemoetkoming zorg voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf
  • de basistegemoetkoming zorg voor dagverzorgingscentra met bijkomende erkenning

RaaS voor de tegemoetkoming "vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan"

pdf bestandHandleiding RaaS voor de tegemoetkoming vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan (1.79 MB)

Psychiatrische verzorgingstehuizen, multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en de meeste revalidatievoorzieningen gebruiken RaaS enkel voor de berekening van de tegemoetkoming "vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan". Deze handleiding beschrijft hoe ze de webtoepassing moeten gebruiken.

 

Raas

"RaaS" is een webtoepassing voor voorzieningen in de ouderenzorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatieconventies en palliatieve multidisciplinaire begeleidsingsequipes. We gebruiken de toepassing voor de berekening van een aantal tegemoetkomingen.

Contact over het indienen van gegevens in RaaS
Mail: Raas@vlaanderen.be
Tel.: 02 553 21 35 of 02 553 21 34

Problemen met het toegangsbeheer
Klik hier voor meer informatie over de technische helpdesk