Haemophilus influenzae type b

Haemophilus influenzae type b kan invasieve infecties veroorzaken, zoals meningitis, sepsis, epiglottitis of pneumonie. Besmetting gebeurt vooral door hoesten of niezen. Vooral kinderen van 0 tot 4 jaar lopen een groot risico.

De invoering van het vaccin heeft ervoor gezorgd dat deze infecties veel minder voorkomen.

 • Verwekker: H. influenzae type b
 • Incubatieperiode: 2 tot 4 dagen

Meldingsplicht

 • Haemophilus influenzae type b is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
 • Waarom melden: Chemoprofylaxe opstarten (zonder te wachten op typering):
  • Bij de gezinsleden als een niet of onvolledig gevaccineerd kind jonger dan 4 jaar, of een immunogedeprimeerd kind deel uitmaakt van het gezin.
  • Bij de contacten van de indexpatiënt in een kinderdagverblijf, ongeacht de leeftijd, indien zich twee of meer gevallen van invasieve Hib-infecties voordoen binnen 60 dagen na ziek worden van de indexpatiënt

Richtlijn

pdf bestandRichtlijn haemophilus influenzae type b (versie 2018) (415 kB)

Criteria

Klinische criteria

Invasieve infectie: meningitis, sepsis, epiglottitis, septische artritis, pericarditis, cellulitis, osteomyelitis of pneumonie

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk laboratoriumcriterium

 • Detectie van H. influenzae type b antigen in cerebrospinaal vocht

Laboratoriumconfirmatie

 • Isolatie van H. influenzae type b uit cerebrospinaal vocht of bloed of ander steriel vocht
 • Detectie van H. influenzae type b via PCR uit cerebrospinaal vocht of bloed of ander steriel vocht

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

Meningitis EN waarschijnlijk laboratoriumcriterium

Bevestigd

Patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie