Grensoverschrijdend gedrag melden in woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

Woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers moeten elk voorval van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een gebruiker binnen de context van hun zorgverlening op een geanonimiseerde wijze melden aan Zorg en Gezondheid.

  • Het grensoverschrijdend gedrag moet zich voordoen ten aanzien van een gebruiker binnen de hulpverleningscontext van de voorziening.
  • Het moet uitgaan van een medegebruiker, een personeelslid of een derde die handelt in opdracht van de voorziening.
  • Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een gebruiker binnen de hulpcontext van de voorziening moet gemeld worden. Dit kan zijn : lichamelijke en/of orale agressie, pesten, oplichting, afpersing, schending van de privacy, vernedering, discriminatie, …. of een mengvorm van meerdere laakbare gedragingen.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, artikel 10 §1  van 28 juni 2019.

Hoe melden?

U gebruikt ditdocx bestandFormulier om grensoverschrijdend gedrag te melden (201216) (134 kB) in de woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

Als het grensoverschrijdend gedrag zich voordoet in:

  • een woonzorgcentrum (WZC), een Centrum Voor Kortverblijf type 1 (CVK), een Centrum voor dagverzorging (CDV), een groep van assistentiewoningen (GAW) of  in een centrum voor herstelverblijf (CVH), dan stuurt u het ingevulde formulier naar ouderenzorg@vlaanderen.be.
  • een dienst voor gezinszorg, een centrum voor dagopvang, een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds, een dienst voor gastopvang, een dienst voor thuisverpleging, een dienst voor oppashulp of in een lokaal dienstencentrum, dan stuurt u het ingevulde formulier naar thuiszorg@vlaanderen.be.

De melding aan het agentschap Zorg en Gezondheid is onafhankelijk en staat los van een eventuele melding bij het meldpunt 1712.

Er mogen geen persoonsgegevens opgenomen worden in de melding.

De behandeling van uw melding

Zorg en Gezondheid gaat voor elke melding na of er een inspectiebezoek moet plaatsvinden en of er strafrechtelijk klacht wordt neergelegd.

Indien de voorziening de nodige maatregelen heeft getroffen in overeenstemming met de ernst van de feiten dan wordt enkel een ontvangstmelding verstuurd.

Opgelet!

Feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag in algemene, revalidatie- of universitaire ziekenhuizen,  psychiatrische ziekenhuizen, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de initiatieven voor Beschut Wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten moeten met een ander formulier gemeld worden. Zie daarvoor de webpagina ‘Melden van seksueel grensoverschrijdend gedrag in algemene, revalidatie- of universitaire ziekenhuizen,  psychiatrische ziekenhuizen, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de initiatieven voor Beschut Wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten.’