Grensoverschrijdend gedrag melden aan Zorg en Gezondheid

Een zorgvoorziening moet elk voorval van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een gebruiker binnen de context van zorgverlening op een geanonimiseerde wijze melden aan Zorg en Gezondheid.

  • Het grensoverschrijdend gedrag moet zich voordoen ten aanzien van een gebruiker binnen de hulpverleningscontext van de voorziening. 
  • Het moet uitgaan van een medegebruiker, een personeelslid of een derde die handelt in opdracht van de voorziening.

De melding is onafhankelijk en staat los van een eventuele melding bij het meldpunt 1712.

Hoe melden?

Stuur dit meldingsformulier naar zorgengezondheid@vlaanderen.be.

De behandeling van uw melding

Zorg en Gezondheid gaat voor elke melding na of er een inspectiebezoek moet plaatsvinden en of er strafrechtelijk klacht wordt neergelegd.