Glossarium

1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Y
Z
SVR

Studiedienst Vlaamse Regering

TBC

Tuberculose

TSO

Technisch secundair onderwijs

TVOS

totale vluchtige stoffen

VAD

Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen

VC

Vruchtbaarheidscijfer

VLK

Vlaamse Liga tegen Kanker

VPJ

Verloren potentiële levensjaren

VRGT

Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding

VTE

Voltijdsequivalent
Engels FTE: Full Time Equivalent

VTI

Voedseltoxi-infecties

WESOV

Werkgroep Suïcide Onderzoek Vlaanderen

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie, WGO, OMS

WIV

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid

WZC

Woonzorgcentrum

YLD

Years of Life Lost from Diseases (verloren levensjaren door ziekte)

YLL

Years of Life Lost (verloren levensjaren door vroegtijdige sterfte) - Zie ook VPJ

Zd

Zelfdoding / Suïcide / Zelfmoord

Paginatypes