Glossarium

1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Y
Z
GFQ

General Health Questionnaire

GVO

Gezondheidsvoorlichting en opvoeding

HALP

Handelswijzen van artsen rond het levenseinde van hun patiënten

HAP

Huisartsenpeilpraktijken

HBSC

Health Behaviour in School-Aged Children

HEP
  Hepatitis
Hib
  Haemophilus infleunzae type B

 

HIV

Humaan immunodeficiëntievirus

HO

Hoger onderwijs (universitair en niet-universitair)

HOBU

Hoger onderwijs buiten universiteit

IARC

International Agency for Research on Cancer

ICD-9

International Classification of Diseases, ninth revision

ICD-9-CM

International Classification of Diseases, ninth revision, clinical modification

ICPC

International Classification of Primary Care

ICSI

IntraCytoplasmatische Sperma-Injectie 

IHZ

Ischemische Hartziekten (ICD-10-code I20-I25)

Intego

Integrated Computerized Network

Inw
  Inwoners
IV

Intraveneus (druggebruik)

IVF

In-vitrofertilisatie 

JCG

Jaarlijkse contactgroep

Kalibratie

Door veroudering van de sensor kan er 'drift' optreden (= een kleine, constante verandering van de meetresultaten van eenzelfde toestel in dezelfde omstandigheden) waardoor de sensor niet meer juist meet. Het is daarom belangrijk dat de sensor regelmatig gekalibreerd of afgesteld wordt zodat hij terug juist meet. Hoe je je meter moet kalibreren staat in de handleiding van het toestel.

KSO

Kunstsecundair onderwijs

KVE

Kolonievormende eenheden

Le(x)

Levensverwachting op leeftijd x bv. Le(0): levensverwachting bij geboorte

LG

Levendgeboren

LIKAR

Limburgs Kankerregister

LN

Laatneonataal overlijden

Lo(x)

Verwachte leeftijd bij overlijden, bij huidige leeftijd x

M/I-ratio

Mortaliteits-incidentieratio

MBR

Mazelen, Bof, Rubella

MMSE

Mini Mentale State Examination

MS

Multiple Sclerosis

N,n

Aantal

NIC

Vlaams Afdelingen voor Neonatale Intensieve Zorgen

Paginatypes