Gezondheidsdoelstellingen en prioriteiten

Vlaamse gezondheidsdoelstellingen zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen op vlak van preventie met het oog op het behalen van gezondheidswinst op bevolkingsniveau. Een gezondheidsdoelstelling wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement. Met het vastleggen van gezondheidsdoelstellingen wordt een breed maatschappelijk draagvlak gecreëerd om met zijn allen hieraan te werken.

Gezondheidsdoelstellingen

De volgende gezondheidsdoelstellingen zijn momenteel van kracht:

Andere beleidsprioriteiten

Daarnaast zijn er nog andere beleidsprioriteiten binnen het preventieve gezondheidsbeleid.

Algemene preventie

Milieugezondheid