Gezondheidsdoelstellingen

Om prioriteiten te leggen binnen het preventieve gezondheidsbeleid werkt de Vlaamse overheid met gezondheidsdoelstellingen. Dat zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen die men in een bepaalde periode wil realiseren om gezondheidswinst op bevolkingsniveau te realiseren. De Vlaamse overheid startte ermee in 1998, in navolging van de Wereldgezondheidsorganisatie en telt er vandaag 5:

Gezondheidsdoelstellingen worden geformuleerd door een gezondheidsconferentie. Die gezondheidsconferentie stelt tegelijk ook wetenschappelijk onderbouwde strategieën voor om de doelstelling te realiseren. 

Een gezondheidsdoelstelling wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement. Het werken met preventieve gezondheidsdoelstellingen is verankerd in het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.

De gezondheidsdoelstelling "Gezonder leven" werd op 8 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en wordt nog voorgelegd aan het Vlaams parlement.