Gezondheidsdoelstelling vaccinaties

Tegen 2020 moet een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen erop gericht zijn de bevolking gedurende het hele leven doeltreffend te beschermen tegen vaccineerbare infectieziekten die een ernstige impact kunnen hebben op de levenskwaliteit.

Subdoelstellingen

vaccinatie van kinderen en jongeren

 • Tegen 2020 wordt binnen het vaccinatieschema voor kinderen en jongeren voor elk van de vaccinatiemomenten de vaccinatiegraad bereikt die nodig is voor het garanderen van groepsimmuniteit [1] .
 • Tegen 2016 wordt ernaar gestreefd dat alle vaccinaties bij 80% van de kinderen jonger dan 18 maanden tijdig gegeven worden.

vaccinatie van volwassenen

 • Tegen 2014 wordt voor volwassenen een vaccinatiekalender en een vaccinatiestrategie opgemaakt.
 • Speciale aandacht zal gegeven worden aan kinkhoestvaccinatie van aanstaande ouders en de gezinsleden van jonge baby’s.
 • Tegen 2020 is minstens 50% van de zwangere vrouwen gevaccineerd tegen seizoensgriep.
 • Tegen 2020 is minstens 50% van de risicogroepen voor complicaties van griep jonger dan 65 jaar jaarlijks gevaccineerd tegen seizoensgriep.

vaccinatie van 65-plussers

 • Tegen 2020 wordt een vaccinatiegraad tegen seizoensgriep van 75% bereikt bij 65-plussers.
 • Tegen 2018 wordt een advies gegeven over pneumokokkenvaccinatie

Vaccinatie en reizen

 • Tegen 2015 zijn er uniforme Vlaamse richtlijnen voor reizigersvaccinatie. Deze zijn bekend bij alle actoren die in Vlaanderen actief zijn bij gezondheidsadvies in verband met reizen, en worden door hen toegepast.

Vaccinatie en werksituatie

Omwille van het risico op het verspreiden van infectieziekten naar de bevolking toe, willen we dat sommige beroepsgroepen goed gevaccineerd zijn tegen bepaalde infectieziekten. Hierbij gaat speciale aandacht naar vaccinatie tegen griep en kinkhoest bij gezondheidspersoneel en vaccinatie tegen hepatitis A bij voedselbereiders.

 • Tegen 2017 willen we een breed draagvlak creëren voor de implementatie van deze vaccinaties.
 • Tegen 2020 wordt ernaar gestreefd dat 80% van het gezondheidspersoneel gevaccineerd is tegen seizoensgriep.
 • Tegen 2020 wordt ernaar gestreefd dat 80% van het gezondheidspersoneel dat met baby’s werkt een boostervaccinatie tegen kinkhoest gekregen heeft als volwassene.

Meer info

Deze gezondheidsdoelstelling werd op 19 juni 2013 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Lees het verslag van de plenaire vergadering over de gezondheidsdoelstelling vaccinaties.