Gezondheidsconferentie Preventie 2016

De gezondheidsdoelstellingen rond Voeding en Beweging en rond Tabak, Alcohol en Drugs liepen eind 2015 af. Om te komen tot nieuwe doelstellingen en strategieën om die doelstellingen te kunnen realiseren, wordt, conform het preventiedecreet, een traject doorlopen dat zal uitmonden in de Gezondheidsconferentie Preventie op 16 en 17 december 2016. Deze gezondheidsconferentie wil het draagvlak aftoetsen en engagementen stimuleren in het werkveld en de kennis van bewezen strategieën (evidence) verhogen om zo richting te geven aan het beleid voor de komende jaren.

Principes

De nieuwe gezondheidsdoelstellingen en preventiestrategieën

 1. zijn er op gericht gezondheidswinst bij de bevolking te realiseren.
 2. zijn maximaal gebaseerd op evidentie, zowel wat de effectiviteit als wat de kostenefficiëntie betreft.
 3. worden haalbaar geacht binnen een realistische toekomstige context.
 4. kennen een groot draagvlak op het terrein.
 5. weerspiegelen het engagement van de sectoren en van het beleid.
Gezondheidsconferentie preventie: 16 en 17 december 2016
Thema's
 • Voeding
 • Beweging
 • Alcohol
 • Tabak
 • Drugs
 • Sedentair gedrag
 • Ondervoeding bij ouderen
 • Eetstoornissen
 • Psychoactieve medicatie
 • Gamen en gokken