Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie 2021

De 2e Vlaamse Gezondheidsdoelstelling Suïcidepreventie en het bijhorende Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie liepen op hun eind in 2020. Conform het preventiedecreet werd een traject doorlopen dat uitmondde in de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie op vrijdag 19 november 2021

Tijdens die gezondheidsconferentie werd een voorstel voor een nieuwe gezondheidsdoelstelling en actieplan voor het beleid van de komende jaren gepresenteerd. Het plan heeft de ambitie om sterfte door zelfdoding in Vlaanderen tegen 2030 te verminderen met 10% ten opzicht van 2020.  

Visuele weergave van het actieplan suïcidepreventie
Engagementsverklaringen Vlaamse ministers
Contact Gezondheidsconferentie

Met vragen of feedback kan u terecht op gcpreventie2021@mobius.eu.