Gemachtigde indicatiestellers

De Vlaamse Regering machtigt indicatiestellers om de ernst en de duur van het verminderd zelfvermogen vast te stellen. Dat zijn de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk (DMW’s) in het kader van de ziekenfondsen, en de OCMW's (enkel in Vlaanderen).

Personen die in die voorzieningen werken, scoren met behulp van een inschalingsinstrument de zorgbehoevenden die een aanvraag voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de zorgverzekering genoemd) indienen:

  • Bij volwassenen (vanaf 18 jaar) gebeurt deze inschaling sinds 1 juni 2021 aan de hand van de BelRAI Screener.
  • Bij min-18-jarigen gebruiken ze nog steeds de BEL-profielschaal.

BelRAI Screener voor volwassenen

Sinds 1 juni 2021 is de BEL-profielschaal vervangen door de BelRAI Screener voor het bepalen van de zorgbehoevendheid bij volwassenen (vanaf 18 jaar). Dit instrument wordt gebruikt voor het bepalen van de zorgbehoevendheid binnen de sector gezinszorg en met het oog op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

Zie ook:

Meer informatie over de implementatie en het gebruik van de BelRAI instrumenten, waaronder de BelRAI Screener staat vermeld op de BelRAI-overzichtspagina.

BEL-profielschaal voor min-18-jarigen

Bij min-18-jarigen wordt verder de BEL-profielschaal gebruikt in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit is geregeld in hetpdf bestandministerieel besluit van 18 januari '22 tot regeling van de vaststelling van de ernst en duur van de verminderde zelfredzaamheid (1.37 MB) aan de hand van de BEL-profielschaal in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

Dit besluit vervangt het ministerieel besluit van 6 januari 2006 tot regeling van de vaststelling van de ernst en de duur van het verminderd zelfzorgvermogen aan de hand van de BEL-profielschaal in het kader van de Vlaamse sociale bescherming (dat besluit is dus opgeheven).

Het besluit van 18 januari 2022 herneemt de bepalingen van het besluit van 2006, maar het is nu alleen nog van toepassing op de BEL-profielschaal bij min-18-jarigen. Het voert geen nieuwe bepalingen in voor de gemachtigde indicatiestellers met betrekking tot het afnemen van de BEL-profielschaal bij min-18-jarigen.

Bij min-18-jarigen wordt alleen gescoord op het blok lichamelijke ADL van de BEL-profielschaal. Bijgevolg zijn in het MB alleen de bepalingen met betrekking tot het blok lichamelijke ADL behouden. De bepalingen over de overige blokken zijn geschrapt.

Bijlagen bij het ministerieel besluit:

Procedure voor facturatie van indicatiestellingen aan de zorgkas

De bepalingen over de facturatie van de indicatiestellingen door de gemachtigde indicatiestellers aan de zorgkas waren ook opgenomen in het MB van 6 januari 2006, dat opgeheven is.

De facturatie van indicatiestellingen met de BEL-profielschaal en de BelRAI Screener wordt nu geregeld in eenpdf bestandomzendbrief van 20 januari '22 van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (94 kB)

Wat is nieuw in de omzendbrief?

  • Een kopie van de BelRAI Screener hoeft niet aan de factuur toegevoegd te worden (een kopie van de BEL-foto’s (recto en verso), moet wel bij de factuur blijven gevoegd worden);
  • De gemachtigde indicatiestellers kunnen bij de BelRAI Screeners de prestatierapporten vanuit het Vlaams BelRAI platform als hulpmiddel gebruiken voor het facturatieproces. Het prestatierapport is beschikbaar vanaf de 11de dag na de maand waarin de BelRAI Screener werd uitgevoerd.

Controles op de indicatiestellingen

Sinds 1 januari 2005 is een controleorgaan belast met de controle op de indicatiestellingen, uitgevoerd door de gemachtigde indicatiestellers. Het controleorgaan dient jaarlijks 4.000 goedgekeurde aanvragen te controleren in opdracht van het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming.