Gegevens van een erkenning wijzigen voor een dienst of voorziening in de thuiszorg

Een erkende thuiszorgdienst kan bepaalde gegevens van zijn erkenning laten wijzigen, bijvoorbeeld

  • de naam en het adres van de beheersinstantie,
  • de naam en het adres van de dienst of het dienstencentrum,
  • de regio en het werkgebied van de dienst.

Een aanvraag indienen

Stuur uw aanvraag tot wijziging aangetekend of tegen ontvangstbewijs naar Zorg en Gezondheid. Uw aanvraag is alleen ontvankelijk als ze de nodige vermeldingen en stukken tot staving van de aangevraagde wijziging bevat.

De behandeling van uw aanvraag

Wij behandelen uw aanvraag op dezelfde manier als een erkenningsaanvraag.

Contact over thuiszorg