Geestelijke gezondheidszorgberoepen

De wetgeving over de beoefenaars van de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek is in werking getreden op 1 september 2016. Die wetgeving stelt dat de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek alleen mogen worden uitgeoefend respectievelijk door erkende klinisch psychologen en erkende klinisch orthopedagogen. Daarnaast mogen ook artsen de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek uitoefenen. Naast een erkenning moeten klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen daarenboven beschikken over een visum.

  • De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid reikt het visum uit. De visumplicht is in werking getreden op 1 mei 2019. Sinds deze datum mag u alleen de klinische psychologie of de klinische orthopedagogiek uitoefenen als u over een visum beschikt, zoniet is er sprake van onwettige uitoefening van het beroep. Voor meer informatie over het visum, of om een visum aan te vragen, kan u terecht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:
  1. Als klinisch psycholoog kan u de nodige informatie terugvinden via: Informatie klinisch psychologen
  2. Als klinisch orthopedagoog kan u de nodige informatie terugvinden via: Informatie klinisch orthopedagogen
  • Zorg en Gezondheid levert de erkenning af op basis van de door de federale overheid vastgelegde erkenningscriteria. Deze criteria zijn toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Vanaf deze datum heeft u niet alleen een visum, maar ook een erkenning nodig alvorens u de klinische psychologie of de klinische orthopedagogiek mag uitoefenen. 
Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.