Gastro-enteritis (collectieve)

Gastro-enteritis wordt veroorzaakt door een brede groep microbiële agentia, zoals onder meer norovirus, rotavirus, Shigella spp, Giardia lamblia.

  • Verwekkers: Diverse pathogene agentia
  • Incubatieperiode: Afhankelijk van oorzakelijk agens

Meldingsplicht

  • Gastro-enteritis is verplicht te melden als meer dan 2 personen vergelijkbare symptomen hebben in een collectiviteit.
  • Waarom melden: Bronidentificatie en indijkingsmaatregelen.

Een collectiviteit heeft betrekking op personen die samen verblijven, bijvoorbeeld scholen, internaten, woon- en zorgcentra… . Een gezin wordt niet aanzien als een collectiviteit. 

Richtlijnen

Criteria

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

  • transmissie van mens op mens
  • blootstelling via omgeving

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

isolatie of positieve PCR van een gastro-intestinaal pathogeen agens in bloed, maagvocht of feces

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

patiënt met passend klinisch beeld EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met passend klinisch beeld EN laboratoriumconfirmatie