Fysisch-technische controle-organisaties

Fysisch-technische controle-organisaties

Fysisch-technische controleorganisaties worden door Zorg en Gezondheid erkend als organisatie met terreinwerking voor de controle van de fysisch-technische kwaliteit van de toestellen voor screeningsmammografie binnen het Vlaams bevolkingsonderzoek Borstkanker. Er zijn 4 erkende controleorganisaties.

Hun opdrachten zijn:

  • het uitvoeren van de acceptatietesten, de jaarlijkse en halfjaarlijkse testen van de screeningstoestellen van de mammografische eenheden;
  • advies verlenen over de kwaliteit van de ontvangen resultaten van de dagelijkse en wekelijkse testen aan de betrokken mammografische eenheid en het centrum voor kankeropsporing;
  • advies verlenen aan de Vlaamse overheid over fysisch-technische aspecten van het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Erkende controleorganisaties

Vinçotte NV

dhr. Sébastien Lichtherte
J. Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
T: 02 674 51 20
E: av.controlatom@vincotte.be

LUCMFR

Dienst radiologie, UZ Gasthuisberg
prof. Hilde Bosmans
Herestraat 49
3000 Leuven
T: 016 34 90 63
E:  hilde.bosmans@uzleuven.be

QCC-Gent

mevr. An De Hauwere
Proeftuinstraat 86, gebouw N7
9000 Gent
T: 09 264 66 46
E: qcc-gent@ugent.be

VUB – BEFY

prof. Nico Buls
Laarbeeklaan 103
1090 Brussel
T: 02 477 53 17
E: nico.buls@uzbrussel.be