Free Clinic

Free Clinic

03 201 12 60
03 201 12 99

Injecterende druggebruikers lopen heel wat gezondheidsrisico’s: infecties met hepatitis B en C, spuitabcessen, hiv, etc. In het beste geval slagen ze er in om te stoppen met gebruiken, maar voor velen onder hen is dat (nog) geen haalbare kaart.

Met een aanbod aan spuitenruil probeert de Vlaamse overheid de schade toch zo veel mogelijk te beperken. De kern van het programma is het verdelen van steriel spuitenmateriaal en het op een veilige manier verzamelen en vernietigen van gebruikt materiaal. Daarnaast krijgen gebruikers ook informatie over waar ze terecht kunnen voor gezondheidszorgen en hulp bij hun drugprobleem.

Het Vlaams programma spuitenruil wordt uitgevoerd door een organisatie met terreinwerking die een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid heeft gesloten: Free Clinic.

Locatie

Schijnpoortweg 14
2060 Antwerpen
België

Online

Beheersovereenkomst voor het Vlaams programma Spuitenruil

Type organisatie

Organisatie met terreinwerking

Duur

1 januari 2019 - 31 december 2023

Budget

700.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaanderen

Doelgroepen

  • Injecterende druggebruikers;
  • niet-limitatief: zorgverstrekkers en preventiewerkers, verder intermediairen te noemen.

Resultaatgebieden

  1. het verstrekken van informatie en advies;
  2. het implementeren van methodieken.