Formulieren voor de aanvraag van tegemoetkomingen voor revalidatieverstrekkingen

Met deze aanvraagformulieren vraagt een revalidatievoorziening de tegemoetkomingen voor de revalidatieverstrekkingen aan. Ze doen die aanvraag bij het ziekenfonds van de zorggebruiker.

Een aanvraag bevat altijd minstens:

Voor een vergoeding voor de reiskosten van een rolstoelgebruiker voegt u ook nog een medisch verslag rolstoelafhankelijkheid toe (docx bestanddeel 4 - medisch verslag Reiskosten (48 kB)

Een aanvraag is pas ontvankelijk als alle delen volledig zijn ingevuld.

Wanneer gebruikt u de nieuwe versie 'GEZ-2020/10' van de formulieren? 

Bij een aanvraag voor prestaties die u in 2020 hebt aangevat:

  • Tot en met 31 december 2020 mag u die nog doen met de oude formulieren (GEZ-2017, GEZ-2018 of GEZ-2019). Gebruik wel al bij voorkeur de nieuwe formulieren (GEZ-2020/10). In beide gevallen zullen we uw aanvraag behandelen.
  • Vanaf 1 januari 2021 zullen de aanvragen met de oude formulieren niet meer behandeld worden. Aanvragen voor prestaties die starten na 31 december 2020, die worden ingediend met de oude formulieren, zullen dan teruggestuurd worden naar de voorziening.

Fysieke revalidatieovereenkomsten - deel 3: medisch verslag

Psychosociale revalidatieovereenkomsten - deel 3: medisch verslag

Multidisciplinair rolstoeladviesrapport (RAT's) - deel 3: Medisch verslag

docx bestand7.90 - deel 3: medisch verslag (46 kB)

Aanvraagformulier voor de vergoeding voor de reiskosten

docx bestanddeel 4 - medisch verslag Reiskosten (48 kB)

Aanvraagformulier voor een tegemoetkoming revalidatie in het buitenland

docx bestandAanvraagformulier revalidatie buitenland (50 kB)

Een tegemoetkoming aanvragen voor revalidatieverstrekkingen

Wanneer voorzieningen met een revalidatieovereenkomst een cliënt willen behandelen, doen ze een aanvraag voor een tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen. Dat is een aanvraag bij het ziekenfonds van de cliënt om de kosten voor de revalidatieverstrekking te betalen.

Vergoeding voor de reiskosten naar revalidatieovereenkomsten

Sommige minderjarige zorggebruikers (< 18 jaar) en rolstoelafhankelijke zorggebruikers krijgen een tegemoetkoming voor hun reiskosten naar een voorziening met een revalidatieovereenkomst. De voorziening moet dat melden of een medisch attest van rolstoelafhankelijkheid toevoegen bij hun aanvraag voor tegemoetkomingen.