Formulier voor de aanvraag van een voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum

docx bestandFormulier voor de aanvraag van een voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum (160 kB) (VERSIE - 20 februari 2020)

Om erkend te kunnen worden als lokaal dienstencentrum, moet u eerst over een voorafgaande vergunning beschikken. Gebruik daarvoor dit formulier. Pas nadat u een voorafgaande vergunning verkregen hebt, kunt u een erkenning als lokaal dienstencentrum aanvragen.

Opgelet:  sinds 1 januari 2021 is het geactualiseerde besluit met de regels voor het verlenen van een voorafgaande vergunning in werking. Het aanvraagformulier werd nog niet aangepast, maar het is wel al mogelijk om een voorafgaande vergunning aan te vragen voor een antennepunt.  Vragen hierover kunnen worden gesteld via thuiszorg@vlaanderen.be .