Financiering voor eindeloopbaan in psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatieovereenkomsten en MBE's

Psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatieovereenkomsten en multidisciplinaire verzorgingsequipes (MBE's) ontvangen in het kader van sociale akkoorden van Zorg en Gezondheid ook financiering voor de eindeloopbaan van hun personeel. Die voorzieningen moeten met de webtoepassing Raas personeelsgegevens opsturen zodat Zorg en Gezondheid de eindeloopbaanfinanciering kan berekenen.

Eindeloopbaanmaatregelen

Eindeloopbaanmaatregelen zijn onderdeel van een sociaal akkoord zodat oudere werknemers langer aan de slag kunnen blijven in de sector (de zogenaamde rimpeldagen). De overheid komt tussen in de loonkost van de vervangers die aangeworven worden om de personeelsleden met arbeidsduurvermindering (ADV) te compenseren, of in de kostprijs van de premie. 

Voor welke personeelsleden?

Deze eindeloopbaanmaatregelen zijn van toepassing voor:

 • Verpleegkundigen
 • zorgkundigen
 • maatschappelijk assistenten
 • kinesisten
 • ergotherapeuten
 • logopedisten,
 • diëtisten
 • psychologen
 • orthopedagogen
 • pedagogen binnen het zorgteam.  
 • Anderen werknemers in de voorziening: ‘gelijkgestelden’, indien zij minstens 200 uur onregelmatige prestaties gepresteerd hebben gedurende een referentieperiode van 24 maanden. 

Vrijstelling van arbeidsprestaties

De voltijdse personeelsleden hebben recht op vrijstelling van arbeidsprestaties:  

 • Het personeelslid dat de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt, heeft recht op 96 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar (2 uur per week). 
 • Het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, heeft recht op 192 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar (4 uur per week) 
 • Het personeelslid dat de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, heeft recht op 288 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar (6 uur per week). 

Keuze voor premie

Alleen de verpleegkundigen hebben het recht om te kiezen tussen de vrijstelling van arbeidsprestaties en een premie. 

 • Het personeelslid dat de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt, heeft recht op een premie gelijk aan 5,26% berekend op zijn voltijds loon. 
 • Het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, heeft recht op een premie gelijk aan 10,52% berekend op zijn voltijds loon. 
 • Het personeelslid dat de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, heeft recht op een premie gelijk aan 15,78% berekend op zijn voltijds loon. 

De optie vrijstelling van arbeidsprestaties is altijd definitief. Het behoud van de prestaties dat gekoppeld is aan een premie, kan daarentegen op elk ogenblik omgezet worden in een vrijstelling van arbeidsprestaties. 

De personeelsleden of daaraan gelijkgestelde personen die vóór 1-1-2006 gekozen hebben voor de premie, behouden het recht op de premie. 

De deeltijdse personeelsleden hebben recht op een aantal uren van vrijstelling van arbeidsprestaties, of eventueel een equivalente premie, gelijk aan de proportionele toepassing van de vrijstelling van arbeidsprestaties of van de premie.

Personeelsgegevens opsturen via webtoepassing RAAS

 • De voorziening moeten de webtoepassing Raas gebruiken om personeelsgegevens op te sturen voor de berekening van de tegemoetkoming "vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan".
  • gegegevens over hun Individuele werknemers en de keuze voor premie of arbeidsduurvermindering (ADV) 

  • Gegevens van individuele vervangers die ingeschakeld worden om de arbeidsduurvermindering (ADV) binnen de voorziening op te vangen (vervangers genieten niet van de eindeloopbaanmaatregelen.)

 • RaaS is een verderzetting van de bestaande RIZIV-webtoepassing, maar met een paar aanpassingen.
 • Medewerkers van de voorziening, zullen moeten inloggen via eHealth, bijvoorbeeld met hun elektronische identiteitskaart. Dat kan alleen nadat het toegangsbeheer correct is ingesteld.

De handleiding voor deze toepassing zal beschikbaar zijn in januari 2019.

Betaling

De RAAS-webtoepassing berekent vier voorschotten en de eindafrekening waar uw voorziening op basis van haar personeelsgegevens recht op heeft.

Die worden op 2 momenten betaald.

In januari ontvangt u:

 • de afrekening eindeloopbaan van het vorige jaar.  
 • een voorschot van januari voor eindeloopbaan 
 • een voorschot van april voor eindeloopbaan 

Dat gebeurt in één betaling per voorziening. U zal die betaling ten laatste op 31 januari op de rekening van elke voorziening krijgen. 

In juli ontvangt u:

 • een voorschot van juli voor eindeloopbaan 
 • een voorschot van oktober voor eindeloopbaan 

Dat gebeurt in één betaling per voorziening. U zal die betaling ten laatste op 31 juli op de rekening van elke voorziening krijgen. 

 

Raas

"RaaS" is een webtoepassing voor voorzieningen in de ouderenzorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatieconventies en palliatieve multidisciplinaire begeleidsingsequipes. We gebruiken de toepassing voor de berekening van een aantal tegemoetkomingen.

Financiering en facturatie voor psychiatrische verzorgingstehuizen

Psychiatrische verzorgingstehuizen ontvangen financiering voor elke zorggebruiker die ze opnemen. Hoeveel dat is, wordt berekend in de 'opnemingsprijs'.