Financiële ondersteuning voor huisartsen

Oplossing plafond Impulseo-budget 2017

Minister Vandeurzen heeft in samenspraak met minister Tommelein extra middelen vrijgemaakt om de Impulseo-dossiers van 2017 verder te kunnen uitbetalen.

Vanaf 2018 wordt het Impulseo-budget met 3,4 miljoen euro verhoogd zodat de stijging van het aantal aanvragen kan worden opgevangen. Impulseo werd ook als 'externe kostendrijver' aanvaard, zodat dit probleem zich in de toekomst niet meer zal stellen.

Renteloze lening voor nieuwe huisartspraktijken

Huisartsen die een individuele praktijk of een huisartsengroepering (groepspraktijk) opstarten en voldoen aan de voorwaarde van "eerste installatie", kunnen een renteloze lening krijgen.

Het maximaal te ontlenen bedrag bedraagt vanaf 01/07/2020 35.000 euro, terug te betalen op 5 jaar aan 0% interest met een vrijstelling van één jaar voor de terugbetaling van het kapitaal.

Alle voorwaarden en de aanvraagprocedure voor de lening.

Tegemoetkoming voor een onthaal en administratief bediende of een medisch telesecretariaat

Bestaande individuele praktijken of groepspraktijken, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor een onthaal en administratieve bediende of voor een medisch telesecretariaat.

 

voor een administratief bediende (PC barema bediende belast met onthaal en praktijkbeheer)

Voor een medisch telesecretariaat

individuele huisarts

 huisartsengroepering

individuele huisarts

huisartsengroepering

Bedrag

de helft van de werkelijke globale loonkost, maximaal 6.047 euro per huisarts de helft van de reële kosten, maximaal 3.474 euro per huisarts.

Voorwaarden

minstens 150 globale medische dossiers (uitz. voor recent erkende artsen) minstens 150 globale medische dossiers x het aantal huisartsen (uitz. voor recent erkende artsen) minstens 150 globale medische dossiers (uitz. voor recent erkende artsen) minstens 150 globale medische dossiers x het aantal huisartsen (uitz. voor recent erkende artsen)
minstens één derde voltijdsequivalente administratief bediende minstens het telefonisch én online afsprakenbeheer
gebruik van een gelabeld elektronisch medisch dossier
  Groepspraktijk van minstens 2 huisartsen met samenwerkingsovereenkomst   Groepspraktijk van minstens 2 huisartsen met samenwerkingsovereenkomst
Alle voorwaarden en aanvragen Alle voorwaarden en aanvragen

Deze tegemoetkomingen kunt u niet allebei krijgen, u moet een van beide kiezen.