FAQ Vaccinnet

Geen antwoord op je vraag?

Vind je hieronder geen passend antwoord op je vraag? Bezorg ze ons via vaccinnetplus@dxc.com.

 

Webservices
Wat is de url van de test-omgeving of acceptatie-omgeving van Vaccinnet?

De url van de acceptatie-omgeving is https://tfe.kindengezin.be/Vaccinnet.
Opgelet, de url is hoofdlettergevoelig. De V van Vaccinnet is steeds met een hoofdletter.

Waar zijn de cookbooks voor de webservices?

Als u reeds een integratie hebt met Vaccinnet, dan kan u de laatste versie van de cookbooks krijgen door contact op te nemen met de service desk van Vaccinnet. Hebt u nog geen integratie, dan vragen we om het formulier Aanvraag toegang tot testomgeving in te vullen en op te sturen. Nadien krijgt u de cookbooks toegestuurd.

Waar vind ik de definities van de webservices?
Wat is het verschil tussen de webservices BatchUpload en RegistratieService?

De BatchUpload wordt exclusief gebruikt om vanuit EPD of EMD (patiëntendossiersysteem) software van ziekenhuizen, arbeidsgeneeskundige diensten, vaccinatiecentra en huisartsenwachtposten om toegediende vaccinaties te registeren. Dit gaat dan over een registratie van toegediende vaccinaties voor een groep van personen. De transactie van deze webservice gebruikt een certificaat uitgereikt door het eHealth-platform op naam van een entiteit (ziekenhuis, arbeidsgeneeskundige dienst, vaccinatiecentrum of huisartsenwachtpost).

De RegistratieService wordt exclusief gebruikt door artsen, om een vanuit een EPD of EMD (patiëntendossiersysteem) software per patiënt een toegediende vaccinatie te registeren. De transactie van deze webservice gebruikt het persoonlijke certificaat van de arts, uitgereikt door het eHealth-platform.

BatchUpload
Om de hoeveel uur verwerkt de Vaccinnet-testomgeving de informatie aangeleverd via BatchUpload?

De verwerking van de informatie in de testomgeving gebeurt om het uur.

Om de hoeveel uur verwerkt de Vaccinnet productie-omgeving de informatie aangeleverd via BatchUpload?

De verwerking van de informatie in de productie-omgeving gebeurt drie keer per dag. De verwerking gebeurt op volgende tijdstippen: 9 uur, 12 uur en 20 uur.

Hoeveel patiënten (zorgvragers) mag een request bij gebruik van de BatchUpload bevatten?

Vaccinnet is zo ingesteld dat één request maximum 500 personen mag bevatten.

Hoeveel requests, bij gebruik van de BatchUpload, mogen worden doorgestuurd per dag?

Aangezien er slechts drie momenten zijn waarbij Vaccinnet de informatie verwerkt, adviseren we om een gelijkaardige frequentie te gebruiken. Het aantal personen in een request is evenwel beperkt tot maximum 500 personen.

Parameters
Gebruikerscode
Hoe kan de Vaccinnet-gebruikerscode worden opgezocht?

De Vaccinnet gebruikerscode is de unieke identificatie in de webapplicatie Vaccinnet voor een arts, ziekenhuis, arbeidsgeneeskundige dienst of vaccinatiecentra. Voor een arts is de gebruikerscode steeds zijn volledig RIZIV-nummer zonder tekens er tussen. Bij een organisatie moet u vragen aan de verantwoordelijke arts om de webapplicatie Vaccinnet te openen in de testomgeving (https://tfe.kindengezin.be/Vaccinnet).

Na aanmelden als arts voor de organisatie, gaat de arts naar de rubriek "Profiel". Bovenaan het scherm staat de gebruikerscode.
 

eHealth code
Wat is de eHealth-code van een entiteit?

De eHealth-code is het RIZIV- of KBO-nummer dat werd gebruikt om een certificaat uitgereikt door het eHealth-platform aan te vragen. Die code is terug te vinden in de bestandsnaam van het certificaat van de entiteit. Een voorbeeld van een bestandsnaam in de testomgeving is: NIHII-HOSPITAL=71018474 20210113-154753.acc-p12. De eHealth code in dit voorbeeld is 71018474.

Waar kan worden gecontroleerd of de eHealth-code gekend is in Vaccinnet?

De eHealth code wordt geregistreerd in het profiel van de entiteit. Bij een organisatie moet u aan de verantwoordelijke arts vragen om de webapplicatie Vaccinnet te openen in de testomgeving (https://tfe.kindengezin.be/Vaccinnet). Na aanmelden als arts voor de organisatie, gaat de arts naar de rubriek "Profiel". Bovenaan het scherm staat de eHealth code:

FAQ vaccinnet - afbeelding e-Health-code
Hoe kan de eHealth code worden geregistreerd of gewijzigd, en zo gekoppeld aan het profiel van de entiteit?

De eHealth code kan niet zelf worden geregistreerd of gewijzigd door de verantwoordelijke arts van de organisatie. U moet hiervoor contact opnemen met de service desk van Vaccinnet. U kan best het formulier "Registratie ziekenhuizen, arbeidsgeneeskundige diensten en vaccinatiecentra als testgebruiker" gebruiken.

Naam entiteit
Welke naam moeten er worden gebruikt voor de organisatie of entiteit?

We adviseren om de naam te gebruiken die gekend is in CoBRHA, het centrale register met organisatie actief in de zorg- en hulpverlening. U kan uw organisatie opzoeken in CoBRHA via https://publiek.departementwvg.be/cobrha.

Verantwoordelijke arts
Waar kan worden opgezocht welke verantwoordelijke arts gekoppeld is aan een entiteit?

Om na te gaan of er reeds een arts is gekoppeld, kan de verantwoordelijke arts van organisaties zich aanmelden in de webapplicatie Vaccinnet op de test-omgeving (https://tfe.kindengezin.be/Vaccinnet). Als hij daar de informatie ziet van zijn entiteit, dan betekent dat een succesvolle koppeling.

Hoe kan een verantwoordelijke arts worden gekoppeld aan een entiteit?

Deze actie kan niet zelf worden uitgevoerd. U moet hiervoor contact opnemen met de service desk van Vaccinnet. U kan best het formulier "Registratie ziekenhuizen, arbeidsgeneeskundige diensten en vaccinatiecentra als testgebruiker" gebruiken. Op basis van dit formulier wordt de verantwoordelijke arts gekoppeld aan de entiteit.

Belangrijk, de verantwoordelijke arts moet zich eerst vooraf registeren bij Vaccinnet, in beide omgevingen (https://tfe.kindengezin.be/Vaccinnet en https://www.vaccinnet.be)

SoftwareID
Wat is de softwareID om te gebruiken en welke afspraken zijn ivm de structuur?

Software die webservices van Vaccinnet gebruiken, moeten zich steeds uniek identificeren bij Vaccinnet. Dit gebeurt aan de hand van een softwareID. In het geval van een entiteit is dit een softwareID per entiteit. Dit zijn de afspraken ivm het juiste formaat:

 • software voor artsen: naamintegrator_naamsoftware
 • software voor ziekenhuizen, arbeidsgeneeskundige diensten en huisartsenwachtposten: naamintegrator_naamsoftware_naamziekenhuis/wachtpost/dienst
 • software voor vaccinatiecentra: naamintegrator_naamsoftware_naamvaccinatiecentrum_postcode
  Opgelet het aantal tekens is beperkt tot 50. Gebruik eventueel afkortingen, zoals algemeen ziekenhuis afkorten naar AZ. Eenmaal een toepassing actief is in de productie-omgeving, met de softwareID niet meer wijzigen. Een wijziging van de SoftwareID interpreteren we als een nieuwe software die een kwalificatietest moet doorlopen.

Voorbeelden:

 • bij gebruik webservice BatchUpload: <pakket>naamintegrator_naamsoftware_naamziekenhuis</pakket>
 • bij gebruik webservice RegistratieService: <SoftwareId> software ID ICT-oplossing</SoftwareId>
Lotnummer
Is het verplicht om een lotnummer mee te sturen bij een vaccinatie?

Voor een covid-19 vaccinatie is het verplicht om een lotnummer mee te geven. Voor andere vaccinaties is dit niet verplicht, maar we adviseren deze informatie toch mee te sturen als deze beschikbaar is.

Waar kan het lotnummer worden meegegeven?

Dit gebeurt via de tag "batch". Een voorbeeld is lotnummer.

Nevenwerkingen of bijwerkingen
Zijn nevenwerkingen verplicht om te registeren in Vaccinnet?

Het primaire kanaal om nevenwerking voor covid-19 vaccins aan te geven is het FAGG. Nevenwerkingen zijn enkel verplicht te registeren via Vaccinnet voor covid-19 als de dienstverlening van het FAGG onbeschikbaar is. Meer informatie over registreren bijwerkingen: https://www.fagg.be/nl/bijwerking

Foutmeldingen
Wat betekent de foutboodschap "Your support ID is: 10240892877364047840” bij het aanspreken van de webservice?

Dit support ID hoort bij een melding van de firewall van Vaccinnet. In bijna alle gevallen betekent dit dat de aanspreking van de webservice niet correct gebeurt volgens de afspraken in het cookbook. Kijk zeker de gebruikte url na, want deze is hoofdlettergevoelig. Blijft deze foutboodschap verschijnen? Neem dan contact op met de service desk van Vaccinnet.

Met welke fouten moet de software rekeningen houden en hoe op reageren?

De software moet rekening houden met fouten en voorzien in een foutafhandeling. Bij de meerderheid van de fouten is het voldoende om de transactie een aantal keer opnieuw uit te voeren. Andere fouten vereisen een actie van de gebruiker. Bijvoorbeeld wanneer Vaccinnet aangeeft dat een bepaalde burger niet is gekend. In die situatie moet de gebruiker een e-mail sturen naar vaccinnet@vlaanderen.be om die burger aan te maken. Meer informatie over mogelijkheid fouten is terug te vinden in de cookbooks.

Wat betekent de foutboodschap "De zorgvrager is niet teruggevonden in Vaccinnet."

De zorgvrager is de persoon aan wie een vaccin werd toegediend. Indien de persoon in Vaccinnet niet gekend is, zal de gebruiker die moeten melden per e-mail naar vaccinnet@vlaanderen.be. Als de gebruiker een bevestiging ontvangt dat de persoon werd geregistreerd in Vaccinnet, moet de registratie opnieuw worden doorgestuurd naar Vaccinnet.

Testen en kwalificatietest
Mogen testen worden uitgevoerd in de productie-omgeving van Vaccinnet?

Neen.

Testen worden steeds uitgevoerd in de acceptatie-omgeving. Er is ondersteuning voor de aanmaak van testgebruikers en testpatiënten:

 • gebruik van testartsen => via formulier aanvraag toegang tot acceptatie-omgeving
 • gebruik van testentiteiten => via formulier Registratie ziekenhuizen, arbeidsgeneeskundige diensten en vaccinatiecentra als testgebruiker
 • gebruik van testpatiënten (geen fictief INSZ-nummer) => via formulier Registratie personen voor fictieve vaccinatie

De productie-omgeving mag enkel worden gebruikt na het succesvol doorlopen van een kwalificatie-test.

Kunnen we testen in de productie-omgeving met een fictieve rijksregisternummer die werd bezorgd door het eHealth-platform?

Vaccinnet ondersteunt geen fictieve rijksregisternummers die het eHealth-platform uitreikt. Er is geen ondersteuning voor dergelijke nummers in de productie-omgeving, en ook niet in de acceptatie-omgeving.

Waaruit bestaat een kwalificatietest en wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarde om te mogen deelnemen is dat de softwareleverancier zelf de software voldoende test, en via een andere toepassing (bv. http://acc.myhealthviewer.be of https://tfe.kindengezin.be/Vaccinnet) de geregistreerde vaccinaties terug kan raadplegen. Gebruik hiervoor uw eigen testpatiënten.

Tijdens een kwalificatietest controleren we volgende elementen:

 • de XSD-definitie van de informatie in KMEHR wordt gerespecteerd
 • de specifieke validaties voor Vaccinnet worden nageleefd
 • de integratie conform is aan de afspraken uit het cookbook van de gekozen integratie en kan omgaan met foutboodschappen van Vaccinnet

Bij de BatchUpload vragen we om voor meerdere personen registraties door te sturen, en dat ook per persoon meerdere vaccinaties werden aangegeven.

Een aanvraag voor kwalificatietest gebeurt door het formulier aanvraag toegang tot productie-omgeving in te vullen en op te sturen.

Wat is het proces of procedure van een kwalificatietest?

Een kwalificatietest wordt steeds ingepland en uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken bij vastleggen tijdstip van de test. De stappen in de test zijn: 

 • in de test-omgeving via de gekozen webservice vaccinaties registeren voor meerdere personen, en per persoon meerdere vaccinaties
 • XML-bestanden van de transacties per e-mail opsturen naar de organisator van de test
 • het XML-bestand wordt manueel gecontroleerd, en er wordt nagegaan of Vaccinnet de informatie goed heeft verwerkt
 • op het einde van de test krijgt de softwareleverancier de resultaten
eHealth-connector
Waar vinden we meer informatie over gebruik van eHealth-connector?
eHealth-certificaat
Hoe kunnen we certificaat uitgereikt door het eHealth-platform krijgen?
Webtoepassing Vaccinnet
Waar vinden we meer informatie over de webapplicatie Vaccinnet?