COVID-19 – Extra personeelsinzet WZC/CVK periode 1 oktober 2020 - 31 maart 2021

Woonzorgcentra al dan niet met bijbehorend centrum voor kortverblijf kunnen een vergoeding ontvangen voor de extra personeelsinzet vanwege COVID-19. Om in aanmerking te kunnen komen moet een woonzorgcentrum de nodige gegevens meedelen via het e-loket

U vindt in het e-loket, in het thema 'subsidies', voor elke maand het formulier 'Extra personeelsinzet Covid-19' onder het titel 'nieuw dossier':

Afbeelding Extra personeelsinzet WZC-CVK COVID-19

Welke extra personeelsinzet komt in aanmerking?

U deelt de prestaties mee van het personeel dat u extra heeft ingezet bovenop het personeel dat al in dienst was op 13 maart 2020. Het gaat dus niet over prestaties van personeel dat al voor 13 maart 2020 aan het werk was in uw voorziening.

Volgende prestaties komen in aanmerking:

 • extra inzet personeel van verpleegkundigen, zorgkundigen, reactiveringspersoneel en ondersteuningspersoneel via contractuitbreiding of nieuwe aanwerving:
 • extra inzet van verpleegkundigen, zorgkundigen, reactiveringspersoneel en ondersteuningspersoneel via een interimonderneming;
 • extra inzet van verpleegkundigen via projectsourcing;
 • extra inzet van jobstudenten als zorgkundige of ondersteuningspersoneel;
 • prestaties van zelfstandigen, personeel in dienstverband tewerkgesteld bij andere werkgever of personeel in dienstverband tewerkgesteld bij dezelfde werkgever maar op een andere dienst.

Volgende prestaties komen niet in aanmerking:

 • prestaties die u registreert in de Raas-webtoepassing in kader van de basistegemoetkoming voor zorg;
 • prestaties van medewerkers gedetacheerd vanuit een ander woonzorgcentrum;
 • prestaties van medewerkers ingezet vanuit andere sectoren waarvoor er een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming mogelijk is in de loonkosten via de bestaande reguliere financiering (bv. medewerkers gezinszorg);
 • prestaties van medewerkers ingezet vanuit andere sectoren waarvoor een compenserende financiering voorzien is in kader van Covid 19 (bv. medewerkers centrum voor dagverzorging).

Zorgpersoneel moet beschikken over visum en/of erkenning?

We wensen er uw aandacht op te vestigen dat, om het beroep van zorgpersoneel te mogen uitoefenen, men niet alleen over een diploma moet beschikken maar mogelijks ook over een visum en/of erkenning. Dit betekent dat enkel personen die het juiste diploma hebben en over de vereiste erkenning en/of het vereiste visum beschikken in aanmerking komen om een financiering als zorgpersoneel te ontvangen.

Vergoeding is begrensd

De vergoeding die een woonzorgcentrum per kwartaal kan ontvangen voor de extra personele inzet is per kwartaal begrensd. Deze begrenzing is verschillend naargelang het een woonzorgcentrum zonder zware uitbraak, met een zware uitbraak of een zeer zware uitbraak betreft.

Woonzorgcentra zonder zware uitbraak krijgen maximaal 250 euro per erkende woongelegenheid per kwartaal voor de inzet van extra personeel.

Woonzorgcentra met zware of zeer zware uitbraak krijgen maximaal 250 euro per erkende woongelegenheid per kwartaal voor de extra inzet van niet-verpleegkundig personeel. Daarbovenop kan een woonzorgcentrum met een zware uitbraak maximaal 250 euro per erkende woongelegenheid per kwartaal voor de extra inzet van verpleegkundig personeel ontvangen. Voor een woonzorgcentrum met een zeer zware uitbraak is de extra inzet van verpleegkundig personeel maximaal 500 euro per erkende woongelegenheid per kwartaal.

Hoe de gegevens opsturen (e-loket)?

 • Dien voor elke maand de gegevens in via het e-loket voor zorgvoorzieningen.
 • Open het e-loket en:
  • Klik op het thema 'Subsidies';
  • Klik op de link “Extra personeelsinzet Covid-19: maand”;
  • Vul de gevraagde gegevens in, kijk ze na en klik op indienen. Als de gegevens succesvol zijn ingediend, krijgt u een bevestigingspagina te zien.
  • Elk personeelslid met toegang tot het e-loket kan de gegevens er invullen.

Toegang krijgen tot het e-loket stelt u in via het toegangsbeheer in e-health.

Wat doen we met deze gegevens?

De meegedeelde gegevens worden verwerkt voor betaling. De betaling gebeurt per kwartaal door Zorg en Gezondheid. De betaling vindt plaats voor de 15de van de tweede maand na het betreffende kwartaal.

Aandachtspunten

 • U geeft de extra personeelsinzet zowel voor het woonzorgcentrum als die voor het centrum voor kortverblijf door in het e-loketformulier voor het woonzorgcentrum. Er is geen apart formulier beschikbaar voor het centrum voor kortverblijf.
 • In het e-loket dient u altijd de gegevens per dossiernummer en dus per vestiging in. Een woonzorgcentrum met meerdere vestigingen moet dus de gegevens voor elke vestiging afzonderlijk indienen.
 • We vragen u nadrukkelijk om de meegedeelde gegevens zeer grondig na te zien alvorens in te dienen.
 • Let erop dat u het dossier in het e-loket niet enkel heeft bewaard maar ook effectief heeft ingediend.

Vragen over deze registratie?

Een uitgebreide toelichting van de compensatiemaatregelen vindt u in de bijlage bij onze brief met referentie TFO/2020/25 - zie deze pagina.

Contact team financiering ouderenzorg: financieringouderenzorg@vlaanderen.be.

Contact technische helpdesk eLoket:
•    Bij problemen bij het gebruikers- en toegangsbeheer: contacteer het eHealth contactcenter.
•    Bij technische vragen: stuur een e-mail naar eLoket.zg@vlaanderen.be.