Extra buffercapaciteit voor ziekenhuizen via Centra voor Herstelverblijf en Revalidatieziekenhuizen

  • 2 november 2020

Het aantal patiënten dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis stijgt snel. In het geval dat de ziekenhuiscapaciteit verzadigd geraakt, wordt er buffercapaciteit voorzien. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘We kijken hiervoor in eerste instantie naar bestaande structuren: de erkende centra voor herstelverblijf en de revalidatieziekenhuizen. Hier is immers de nodige zorginfrastructuur en opgeleid personeel reeds aanwezig.’

De centra voor Herstelverblijf

Binnen elk erkend centrum voor herstelverblijf worden 10 bedden gereserveerd om COVID-patiënten te verzorgen. Deze gereserveerde bedden in de Centra voor Herstelverblijf worden ingezet om COVID-patiënten te verzorgen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die nog niet naar huis kunnen. Denk bijvoorbeeld aan mensen voor wie de continuïteit van zorg of een aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is of voor wie de regelmatige aanwezigheid van een arts of verpleegkundige noodzakelijk is. Deze opname in een Centrum voor Herstelverblijf kan enkel in overleg en na doorverwijzing vanuit een ziekenhuis en voor patiënten die positief testten op covid-19.

In Vlaanderen zijn er 9 erkende Centra voor Herstelverblijf. Om tien bedden te reserveren, krijgen ze een subsidie van 56 euro per dag per bed. In geval van nood kan dit omhoog naar maximaal 30 bedden per centrum.

De revalidatieziekenhuizen

Ook de 8 revalidatieziekenhuizen zullen worden ingezet om extra buffercapaciteit te creëren. Het gaat dan in eerste instantie om non-COVID patiënten en in tweede instantie post-COVID patiënten, die niet meer besmettelijk zijn. Aangezien in de revalidatieziekenhuizen ook kwetsbare personen behandeld worden, zullen zij geen patiënten opnemen die nog steeds besmettelijk zijn.

Er zijn 1.003 erkende bedden in de revalidatieziekenhuizen. We schatten in dat hierbinnen op dit moment een buffercapaciteit van 125 bedden haalbaar is. Deze raming zal permanent bijgesteld worden. Doordat een aantal ingrepen uitgesteld worden in de Algemene Ziekenhuizen, neemt immers ook de nood aan revalidatie na die ingrepen tijdelijk af. De revalidatieziekenhuizen krijgen een extra forfait van 300 euro per erkend bed, mits hier ook een engagement tegenover staat om bedden te reserveren als buffer.

In de komende dagen zal verder in overleg gegaan worden met de Centra voor Herstelverblijf en met de revalidatieziekenhuizen om de afspraken helemaal op punt te stellen zodat de zorg voor de patiënt optimaal georganiseerd kan worden.

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke: ‘We moeten er geen doekjes om winden: de zorgcapaciteit in ons land staat onder zware druk door de vele besmettingen. Daarom is het van kapitaal belang dat alle inwoners van ons land de maatregelen naleven. Toch moeten we als Vlaamse regering de nodige maatregelen nemen om goede zorg in ons land te blijven garanderen en daarom voorzien we deze extra capaciteit van een kleine 400 bedden. Hopelijk hebben we ze niet nodig, maar we zijn alvast voorbereid.’