Evolutie van de ziekte-ernst bij ziekenhuispatiënten

Op deze pagina:

Algemene tendensen

Bij de klassieke ziekenhuisopnames was er een duidelijke stijging van het aantal opnames met de graad van ernstig en extreem tussen 2000 en 2004. In de periode 2005-2014 bleef het percentage stabiel:

  • in de algemene ziekenhuizen steeg het voor de medische opnames van gemiddeld 14,5% in 1999-2003 tot gemiddeld 18% in de periode 2010-2014;
  • in de universitaire ziekenhuizen steeg het voor de medische opnames van gemiddeld 19% in 1999-2003 tot gemiddeld 26% in de periode 2010-2014.

In de daghospitalisatie is er enkel voor de daghospitalisatie in de universitaire ziekenhuizen een verschuiving van de categorie "licht" naar de categorieën "matig" en "ernstig".

Zoals te verwachten is de ziekte-ernst zwaarder in universitaire ziekenhuizen dan in acute ziekenhuizen.

Terug naar boven

De graad van ziekte-ernst in universitaire ziekenhuizen

Verdeling van soorten ziekenhuisopnames volgens de graad van ziekte-ernst, Vlaamse universitaire ziekenhuizen, 2000, 2005, 2010-2014
  Dagopnames Klassieke verblijven
Medische opnames Evolutie procentuele verdeling ziekte-ernst voor medische dagopnames in univeristaire ziekenhuizen (2000-2014) Evolutie procentuele verdeling ziekte-ernst voor medische klassieke verblijven in univeristaire ziekenhuizen (2000-2014)
Chirurgische opnames Evolutie procentuele verdeling ziekte-ernst voor chirurgiische dagopnames in univeristaire ziekenhuizen (2000-2014) Evolutie procentuele verdeling ziekte-ernst voor chirurgiische klassieke verblijven in univeristaire ziekenhuizen (2000-2014)

Bron: eigen bewerking MKG/MZG-registratie, 2000, 2005, 2010-2014
Download: xlsx bestandVerdeling ziekte-ernst naar soort opname UZ (1999-2014) (180 kB)

Terug naar boven

De graad van ziekte-ernst in algemene ziekenhuizen

Verdeling van soorten ziekenhuisopnames volgens de graad van ziekte-ernst, Vlaamse algemene ziekenhuizen, 2000, 2005, 2010-2014
  Dagopnames Klassieke verblijven
Medische opnames Evolutie procentuele verdeling ziekte-ernst voor medische dagopnames in algemene ziekenhuizen (2000-2014) Evolutie procentuele verdeling ziekte-ernst voor medische klassieke verblijven in algemene ziekenhuizen (2000-2014)
Chirurgische opnames Evolutie procentuele verdeling ziekte-ernst voor chirurgiische dagopnames in algemene ziekenhuizen (2000-2014) Evolutie procentuele verdeling ziekte-ernst voor chirurgiische klassieke verblijven in algemene ziekenhuizen (2000-2014)

Bron: eigen bewerking MKG/MZG-registratie, 2000, 2005, 2010-2014
Download: xlsx bestandVerdeling ziekte-ernst naar soort opname AZ (1999-2014) (175 kB)

Terug naar boven

De graad van ziekte-ernst in algemene en universitaire ziekenhuizen

Op basis van de gegevens van de universitaire en de algemene ziekenhuizen (zonder categorale ziekenhuizen) hebben we voor 2014 een aantal statistische spreidingsmaten berekend.

U vindt in de tabel het gemiddelde voor elke categorie van ziekte-ernst. De tabel vermeldt verder de laagste en hoogste waarden en de kwartielen 1 (p25), 2 (p50 - mediaan) en 3 (p75).

Spreidingsmaten procentueel aandeel hospitalisaties, alle verblijfsoorten, naar ziekte-ernst, 2014
  Licht Matig Ernstig Extreem Onbekend
Gemiddelde 43,1% 14,4% 3,9% 0,6% 38,1%
Laagste 24,3% 8,3% 2,0% 0,3% 22,8%
Kwartiel 1 40,8% 12,4% 3,1% 0,4% 33,4%
Mediaan 43,9% 14,1% 3,7% 0,6% 37,5%
Kwartiel 3 46,4% 16,2% 4,5% 0,7% 40,9%
Hoogste 57,0% 22,8% 8,2% 1,8% 59,5%

Bron: eigen bewerking MZG-registratie, 2014
Download: xlsx bestandSpreiding ziekte-ernst naar verblijfsoort (2014) (160 kB)

Terug naar boven

Over deze cijfers

De graad van ziekte-ernst gaat over de mate waarin een orgaan zijn normale functie niet meer kan vervullen. Er zijn 4 categorieën: licht, matig, ernstig en extreem. Door de opnames in een ziekenhuis onder te verdelen in die 4 categorieën, zien we of de ziekenhuizen meer of minder te maken krijgen met zware aandoeningen bij hun patiënten.

De grafieken zijn samengesteld voor de algemene (acute) en universitaire ziekenhuizen met een opsplitsing per verblijfsoort (klassieke ziekenhuisopname met overnachting of daghospitalisatie) en soort behandeling(chirurgisch versus medisch).

Deze cijfers worden ook gebruikt bij het opstellen van een zorgstrategische planning.

Terug naar boven

Databestand: Minimale ziekenhuisgegevens

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreren alle algemene Belgische ziekenhuizen informatie over de patiëntenverblijven. Dit bestand heet ‘Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG)’. Tot 2007 waren dit ‘Minimale Klinische Gegevens (MKG)’, maar vanaf 2008 zijn ze samengevoegd met de ‘Minimale Verpleegkundige Gegevens’ (MVG) tot de ‘Minimale ZiekenhuisGegevens’.