Evolutie van de sterfte voor verschillende doodsoorzaken

Op deze pagina vindt u cijfers over de evolutie van de sterftecijfers voor de verschillende doodsoorzaken. Door de toenemende vergrijzing verwachten we met de jaren steeds meer overlijdens. Door voor leeftijd te standaardiseren, houden we rekening met de veroudering van de bevolking.

Wanneer we rekening houden met de veroudering van de bevolking merken we

  • een geleidelijke daling van de gestandaardiseerde sterftecijfers over de laatste 8 jaar. Deze daling is sterker bij mannen dan bij vrouwen. 
  • dat de sterfte bij mannen significant hoger is dan bij vrouwen over de hele periode 2012-2019, maar het gestandaardiseerde sterftecijfer voor mannen daalt wel dubbel zo snel als dat voor vrouwen.

Deze daling komt voornamelijk door: 

  • hart- en vaatziekten (verklaart 40% van de daling bij mannen en 58% van de daling bij vrouwen)  
  • kanker (verklaart 29% van de daling bij mannen en 16% van de daling bij vrouwen).

In de grafieken hieronder kunt u filteren op een bepaalde groep van doodsoorzaken en de periode van overlijden in jaren. 

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.

Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.