Evolutie aantal daghospitalisaties en klassieke ziekenhuisopnames

Op deze pagina:

Daghospitalisatie vs. klassieke ziekenhuisopname in algemene ziekenhuizen

In de periode van 2010-2014 schommelde het aandeel van de verblijven in daghospitalisatie van tussen 52% en 55% voor de algemene ziekenhuizen (excl. universitaire);

 • Die stijging komt vooral van de daghospitalisaties voor medische behandelingen (+3,9 procentpunten).
 • Het aandeel daghospitalisaties voor chirurgische ingrepen daalde licht (-1,2 procentpunten).
 • In 2005 was het aandeel daghospitalisaties 45,1%. In 2000 was het aandeel daghospitalisatie nog lager nl. 35,5%.
 • Ook in de periodes 2000-2005 en 2005-2010 was de stijging vooral te danken aan de medische daghospitalisaties.

Uit de absolute cijfers (zie tabel) blijkt dat er in de periode slechts een beperkte stijging is van het aantal klassieke ziekenhuisopnames.

 • De daghospitalisaties zijn aanzienlijk gestegen van 487.109 in 2000 tot 1.183.884 in 2014.

Procentuele verdeling van de ziekenhuisverblijven per verblijfsoort en type DRG, Vlaamse algemene ziekenhuizen, 2000, 2005, 2010-2014

Evolutie klassiek versus daghospitalisatie, medisch versus chirurgisch, algemene ziekenhuizen, 2000-2014

Aantal ziekenhuisverblijven naar DRG-type en verblijfsoort, Vlaamse algemene ziekenhuizen, vergelijking 2000, 2005, 2010 en 2014
DRG-type & verblijfsoort 2000 %-verschil
2000-2005
2005 %-verschil
2005-2010
2010 %-verschil
2010-2014
2014
Chirurgisch klassiek 323.263 +2% 328.144 +4% 340.785 -0% 339.524
Medisch klassiek 560.066 +0% 560.210 +6% 591.576 +3% 608.637
Chirurgisch dag 212.712 +34% 284.597 +27% 362.682 +1% 366.975
Medisch dag 274.397 +62% 445.241 +53% 679.276 +20% 816.909
Totaal 1.370.438 15% 1.618.192 13% 1.974.319 19% 2.132.045

Bron: eigen bewerking MKG/MZG-registratie, 2000, 2005, 2010-2014
Download: xlsx bestandVerdeling soort opnames AZ/UZ (...-2014) (134 kB)

Terug naar boven

Daghospitalisatie vs. klassieke ziekenhuisopname in universitaire ziekenhuizen

In deze grafiek zien we dat:

 • in de 4 universitaire ziekenhuizen de tendens naar medische daghospitalisaties ook aanwezig is met een stijging van 20% tussen 2010 en 2014;
 • het aantal chirurgische daghospitalisaties daalde de laatste 5 jaar (-4,2%).

In absolute cijfers stellen we dezelfde ontwikkeling vast als bij de niet-universitaire ziekenhuizen: een beperkte stijging van het aantal klassieke ziekenhuisopnames en een aanzienlijke stijging van het aantal daghospitalisaties.

 • De chirurgische ingrepen met daghospitalisatie zijn in de periode van 2000 tot 2005 in de universitaire ziekenhuizen gestegen met 88%, en in de daarop volgende periode nog met 14%, maar daarna weer een lichte daling van 4% tussen 2010 en 2014.

Procentuele verdeling van de ziekenhuisopnames per verblijfsoort en type DRG, universitaire ziekenhuizen, 2000, 2005, 2010-2014

Evolutie klassiek versus daghospitalisatie, medisch versus chirurgisch, universitaire ziekenhuizen, 2000-2014

Aantal ziekenhuisverblijven naar verblijfsoort en DRG-type, Vlaamse universitaire ziekenhuizen, vergelijking 2000, 2005, 2010 en 2014
DRG-type & verblijfsoort 2000 %-verschil
2000-2005
2005 %-verschil
2005-2010
2010 %-verschil
2010-2014
2014
Chirurgisch klassiek 48.999 +16% 56.712 +4% 59.152 -3% 57.588
Medisch klassiek 86.399 +5% 90.924 +7% 97.696 +5% 102.348
Chirurgisch dag 16.868 +88% 31.706 +14% 36.079 -4% 34.579
Medisch dag 53.988 +73% 93.189 +32% 122.949 -20% 147.359
Totaal 206.254 +32% 272.531 16% 315.876 8% 341.874

Let op: In 2009 heeft het UZ Gent geen registratie ingediend van medische daghospitalisaties
Bron: eigen bewerking MKG/MZG-registratie, 2000, 2005, 2010-2014
Download: xlsx bestandVerdeling soort opnames AZ/UZ (...-2014) (134 kB)

 

Terug naar boven

Procentuele verdeling van de verschillende types ziekenhuisopname in alle ziekenhuizen

Op basis van de gegevens van de universitaire en niet-universitaire algemene ziekenhuizen (excl. categorale ziekenhuizen) hebben we voor 2011 een aantal statistische spreidingswaarden berekend.

 • Gemiddeld zijn 45% van alle verblijven in een ziekenhuis een klassieke hospitalisatie. Minimaal is een vijfde van alle verblijven (19%) in een hospitaal een klassiek verblijf om medische redenen.
 • Daghospitalisaties voor een operatie (chirurgische ingreep) nemen nooit meer dan 32% in van alle opnames in een ziekenhuis.
 • 6 ziekenhuizen hebben bijna uitsluitend medische klassieke opnames.
Spreidingsmaten procentueel aandeel verblijfsoort per ziekenhuis, alle Vlaamse ziekenhuizen, 2014
  Chirurgisch dag Medisch dag Chirurgisch klassiek Medisch klassiek
Gemiddelde 16,17% 38,87% 16,01% 28,95%
Laagste 0,0% 0,0% 0,0% 19,4%
Kwartiel 1 13,2% 32,2% 13,4% 27,0%
Mediaan 15,4% 36,7% 15,2% 30,3%
Kwartiel 3 19,7% 41,0% 16,8% 34,9%
Hoogste 32,1% 50,0% 24,8% 100,0%

Bron: eigen bewerking MZG-registratie, 2014

 

Meer uitleg bij de begrippen

Daghospitalisatie en klassieke ziekenhuisopname

Gaat u naar een ziekenhuis voor een behandeling of een operatie, dan zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel blijft u meerdere dagen in het ziekenhuis (een klassieke ziekenhuisopname), ofwel mag u diezelfde dag nog naar huis (daghospitalisatie).

Het is een algemene tendens dat het aantal daghospitalisaties toeneemt, zowel voor medische behandelingen als voor operaties. Het aandeel klassieke ziekenhuisopnames neemt dus af. Die tendens is het gevolg van:

 • medisch-technologische ontwikkelingen;
 • overheidsmaatregelen die behandeling in daghospitalisatie stimuleren;
 • en het beleid in de ziekenhuizen.

De grafieken en tabellen tonen aan in welke mate die tendens zich manifesteert in de Vlaamse algemene ziekenhuizen. In de universitaire ziekenhuizen neemt sinds 2008 het aandeel van klassieke opnames weer toe.

Verblijfssoorten en DRG's

We bekijken de ziekenhuisverblijven per verblijfsoort (klassieke hospitalisatie versus daghospitalisatie) en per "Diagnostically related group" (DRG): chirurgisch versus medisch. Dat geeft deze onderverdeling:

Chirurgisch klassiek ziekenhuisopname van meer dan 1 dag waarbij u geopereerd wordt
Medisch klassiek ziekenhuisopname van meer dan 1 dag waarbij u behandeld wordt, maar niet geopereerd
Chirurgisch dag daghospitalisatie (ziekenhuisopname waarbij u dezelfde dag nog naar huis mag) met operatie
Medisch dag daghospitalisatie (ziekenhuisopname waarbij u dezelfde dag nog naar huis mag) voor een behandeling zonder operatie

We bekijken de cijfers ook apart voor verschillende types ziekenhuis: de algemene (of acute) en de universitaire ziekenhuizen.

In het aantal verblijven zijn de heropnames meegeteld.

Deze cijfers worden ook gebruikt bij het opstellen van een zorgstrategische planning.

Terug naar boven

 

Databestand: Minimale ziekenhuisgegevens

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreren alle algemene Belgische ziekenhuizen informatie over de patiëntenverblijven. Dit bestand heet ‘Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG)’. Tot 2007 waren dit ‘Minimale Klinische Gegevens (MKG)’, maar vanaf 2008 zijn ze samengevoegd met de ‘Minimale Verpleegkundige Gegevens’ (MVG) tot de ‘Minimale ZiekenhuisGegevens’.