Ernstige gebeurtenis melden in woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

Ernstige gebeurtenissen die de zorg en ondersteuning, de gezondheid, de veiligheid, de waardigheid of de integriteit van de gebruikers in het gedrang kunnen brengen, of die daarop een ernstige impact hebben, worden onmiddellijk aan het agentschap gemeld.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, artikel 10 §2  van 28 juni 2019.

Hoe melden?

U gebruikt dit docx bestandFormulier om een ernstige gebeurtenis te melden (201216) (129 kB) in de woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

Als de ernstige gebeurtenis zich voordoet in:

  • een woonzorgcentrum (WZC), een Centrum Voor Kortverblijf type 1 (CVK), een Centrum voor dagverzorging (CDV), een groep van assistentiewoningen (GAW) of  in een centrum voor herstelverblijf (CVH), dan stuurt u het ingevulde formulier naar ouderenzorg@vlaanderen.be.
  • een dienst voor gezinszorg, een centrum voor dagopvang, een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds, een dienst voor gastopvang, een dienst voor thuisverpleging, een dienst voor oppashulp of in een lokaal dienstencentrum, dan stuurt u het ingevulde formulier naar thuiszorg@vlaanderen.be.

Er mogen geen persoonsgegevens opgenomen worden in de melding.

De behandeling van uw melding

Zorg en Gezondheid gaat voor elke melding na of er een inspectiebezoek moet plaatsvinden, of andere instanties moeten ingelicht worden en of er bijkomende maatregelen moeten worden genomen.

Indien de voorziening de nodige maatregelen heeft getroffen in overeenstemming met de ernst van de feiten dan wordt enkel een ontvangstmelding verstuurd.

Feiten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers moeten met een ander formulier gemeld worden. Zie daarvoor de webpagina ‘Melden van grensoverschrijdend gedrag in woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.’