Erkenning, registratie of visum

Om bepaalde beroepen in de gezondheidszorg te mogen uitoefenen, hebt u in België een visum en een erkenning nodig.

Visum

Een visum is het attest dat u nodig hebt om het beroep te mogen uitoefenen. U krijgt een visum als u uw diploma behaalt of nadat u erkend bent.

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid reikt de visa uit

Erkenning of registratie

Voor sommige beroepen of specialisaties hebt u ook een erkenning nodig. Voor zorgkundigen is er een registratie in plaats van een erkenning. Die erkenning moet u meestal zelf aanvragen bij de overheid. Bij sommige beroepen moet u de erkenningsaanvraag al starten tijdens uw opleiding, als u stage loopt. De erkenning is in feite een soort controle dat u over de juiste kwalificaties en competenties beschikt.

Voor de meeste beroepen gebeurt die controle door een erkenningscommissie die is samengesteld uit experten en vertegenwoordigers van de beroepsgroep. De commissie geeft een advies over de erkenning, waarna Zorg en Gezondheid de uiteindelijke beslissing neemt om iemand wel of niet te erkennen voor zijn beroep.