Erkenning op basis van diploma aanvragen voor orthoptist-optometrist

Orthoptist - optometrist

De orthoptist-optometrist is een gezondheidszorgbeoefenaar in de oogzorg die stoornissen aan het oog en visueel systeem onderzoekt en behandelt. Enkele voorbeelden zijn: scheelzien, een lui oog, dubbelzien, leesklachten, slechtziendheid, evenwichtsklachten, ...

Een orthoptist-optometrist moet eerst beschikken over een erkenning van Zorg en Gezondheid. Na de erkenning krijgt men een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Dat visum is verplicht om te mogen werken als orthoptist-optometrist.

 • Erkenning: voor u uw visum krijgt, moet u eerst als orthoptist-optometrist erkend worden. Na het behalen van uw diploma vraagt u een erkenning aan bij de Vlaamse Overheid.
 • Visum: in België heeft u een visum nodig om als orthoptist-optometrist te mogen werken. Dit attest geeft toelating om het beroep uit te oefenen. Dit visum wordt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid automatisch uitgereikt van zodra u de erkenning behaalt.

Definitieve erkenning

Behaal een diploma dat voldoet aan de kwalificatievereisten voor het beroep van orthoptist-optometrist of dat voldoet aan andere voorwaarden:

 • U hebt een bachelor diploma van 180 ECTS studiepunten met stage van 600 uren waarvan de inhoud overeenkomt met de domeinen opgesomd in artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist;
 • U hebt een bachelor diploma waarvoor de opleiding tot orthoptist bent gestart vóór 22 april 2019 en welk voldoet aan de opleidingsvereisten uit artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 juli 2017;
 • U hebt een bachelor diploma waarvoor u de opleiding tot orthoptist uiterlijk in 2017 hebt aangevat en welk uiterlijk tegen 31 december 2021 voldoet aan de kwalificatievereisten van artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 november 1997;
 • U hebt een bachelor diploma welk een opleiding bekroont waarvan het niveau, maar niet de volledige theoretische of theoretische en praktische opleiding en stages, overeenstemt met de in artikel 3, 1° van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 bedoelde opleiding. Deze aanvraag moet gebeuren vóór 22 april 2023.

Opgelet! Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft vernomen dat het koninklijk besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist door de Raad van State werd vernietigd, en dit wordt ook bevestigd op de website van de Raad van State zelf.

Daarom is beslist om de dossierbehandeling op te schorten (dit geldt voor zowel erkenningsaanvragen als aanvragen voor een voordeel op basis van verworven rechten).

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, als erkennende overheid, wacht nu het noodzakelijke overleg met de federale overheid af om te bepalen welke rechtsgevolgen aan deze vernietiging van het Koninklijk Besluit moeten verbonden worden.

Tot op het moment dat deze afstemming heeft plaatsgevonden, blijft de status van de reeds afgeleverde erkenningen en de reeds afgeleverde voordelen op basis van verworven rechten ongewijzigd.

Hoe aanvragen?

Vraag een definitieve erkenning aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer;
 • Uw e-mailadres;
 • Ingescande versies van de bewijsstukken, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand).

U moet inloggen met uw elektronische identiteitskaart (of federaal token). Kies daarna "aanmelden als burger". Meer hulp bij het e-loket.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Wij controleren of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan wordt deze voorgelegd aan de experten van uw beroep. Deze komen regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. Na de vergadering van de experten, krijgt u een e-mail met het advies van de experten en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Bent u erkend, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail.
 5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen.

 

Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.