Eindrapport nodenbevraging mensen met hiv

Sensoa voerde, in opdracht van de Vlaamse overheid, een onderzoek uit naar de noden bij mensen met hiv. De doelstelling van het onderzoek was om een grondig begrip te verwerven van de huidige noden van mensen met hiv in Vlaanderen met betrekking tot hun kwaliteit van leven en hun seksuele gezondheid in het bijzonder. De inzichten uit het rapport kunnen ertoe bijdragen dat huidige en toekomstige interventies en diensten gericht naar mensen met hiv geoptimaliseerd worden in het verbeteren van de seksuele gezondheid van mensen met hiv, verminderen van stigma en discriminatie en verbeteren van toegang tot diensten.

Download het eindrapport

pdf bestandEindrapport nodenbevraging mensen met hiv.pdf (2.8 MB).