Eerste week contactonderzoek

  • 15 mei 2020

Na een eerste week contactonderzoek zijn al een paar 1.000 telefoonoproepen gebeurd in Vlaanderen. Ook vandaag staan alvast iets meer dan 1.000 oproepen gepland en een 80-tal huisbezoeken om met persoonlijke interviews de contactpersonen in kaart te brengen.

Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid “We hebben deze week al heel wat patiënten en hun contactpersonen telefonisch kunnen bereiken, maar momenteel ontbreken echter nog precieze data uit de federale databank om het resultaat van die oproepen te kunnen monitoren en daarover te rapporteren. Vandaag staan ook een 80-tal huisbezoeken gepland door een 40-tal veldwerkers contactonderzoekers van de ziekenfondsen. Zij kregen de voorbije dagen intensieve opleiding. In drie stappen draagt het contactonderzoek zo bij tot het vertragen van het virus: testen van wie ziekteklachten heeft, opsporen van diens contactpersonen en isoleren van de patiënt en de meest risicovolle contactpersonen.”

Volgens eerste cijfers van het federale eHealth-platform, dat het dataplatform voor het contactonderzoek ontwikkelt, hebben de contactonderzoekers al 50 tot 60 procent van personen besmet met het coronavirus telefonisch kunnen contacteren. Een derde van de besmette personen gaf gemiddeld 2 personen door waarmee ze contact hebben gehad.

De keten van contactonderzoek begint bij een persoon met ziekteklachten. Die moet zo snel mogelijk contact opnemen met zijn huisarts om getest te worden. De huisarts geeft dan al gegevens van de patiënt door aan de beveiligde federale databank. Daarna stuurt ook het labo de testresultaten naar de federale databank. Vanuit die databank gaan die gegevens naar de contactonderzoekers, die de mensen dan opbellen of aan huis bezoeken om contacten in kaart te brengen en te adviseren. De resultaten van hun bevragingen slaan de contactonderzoekers opnieuw op in de databank. Dat kan zo een rijke bron voor monitoring en rapportering worden.

Patiënten blijken vaak echter nog geen lijstje met contactpersonen te hebben aangelegd voor ze gebeld worden. Dat zou de bevraging nochtans sterk kunnen vergemakkelijken en meer contactpersonen kunnen opleveren. Na contact met de huisarts en testafname is het dus uiterst nuttig meteen te beginnen met het opstellen van een lijst met contactpersonen. Daarvoor is een modelformulier beschikbaar op info-coronavirus.be en de website van Zorg en Gezondheid.

Vanuit de vertrouwensrelatie met de patiënt is de huisarts de ideale figuur om de volle medewerking te vragen van de patiënt aan het contactonderzoek en om het modelformulier voor de contactenlijst al aan te bieden. Een aandachtspunt voor de huisarts is om zeker het telefoonnummer van de patiënt niet te vergeten bij de melding aan de federale databank voor contactonderzoek.

Binnen het intergewestelijke comité tracing wordt de klok rond gewerkt om het contactonderzoek verder uit te breiden, te verbeteren en de resultaten te monitoren. Deze week zijn grote stappen vooruit gezet om de instroom van de data over patiënten, die van zowel de huisartsen en ziekenhuizen komt als van de labo’s, te vervolledigen en ervoor te zorgen dat die gegevens via het federale dataplatform bij de contactonderzoekers in de callcentra en op het terrein terechtkomen. Meer gedetailleerde cijfermatige opvolging en rapportage van het contactonderzoek via gegevens uit die federale databank zit in de pijplijn.

Er zijn ook nog steeds meer dan voldoende contactonderzoekers actief om alle oproepen uit te voeren. Joris Moonens: “Momenteel hebben we niet onze volledige ploeg van een 700-tal contactonderzoekers aan de telefoons nodig. We houden ze wel grotendeels beschikbaar, de volumes voor de komende periode zijn immers nog onvoorspelbaar, zeker naarmate de maatregelen versoepelen Onze Vlaamse ambtenaren die nog meedraaien in het telefonische contactonderzoek gaan we eind volgende week alvast laten terugkeren naar hun normale werk. Onze externe partner hoeft voorlopig niet verder op te schalen in de callcentra en houdt de mensen paraat met opleidingen en proefgesprekken.”

Meer info