Eerste gevallen van Apenpokken (Monkeypox) in België: stand van zaken en advies

  • 20 mei 2022

Op basis van het advies van de RAG en de besprekingen in de RMG vat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke de huidige situatie en de adviezen met betrekking tot apenpokken (monkeypox) als volgt samen.

In België, meer bepaald op Vlaams grondgebied, zijn drie gevallen van Apenpokken vastgesteld. In de voorbije weken zijn er ook gevallen vastgesteld in Europa, meer bepaald in het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Spanje en dit, voornamelijk bij mannen die seksuele contacten hebben met andere mannen (MSM), maar niet uitsluitend.

Apenpokken is een zeldzame virale ziekte die in West-Afrika en Centraal-Afrika voorkomt en zich niet makkelijk verspreidt onder de populatie. Voor overdracht moet iemand nauw fysiek contact met een besmet persoon (onder meer door overdracht via druppels), of contact met kleding of linnengoed gebruikt door een besmet persoon hebben gehad om de infectie over te dragen. Apenpokken kunnen dan ook in het bijzonder worden overgedragen door seksueel contact. Het risico voor de algemene bevolking is echter gering.

Na een incubatietijd van 5 tot 21 dagen doorlopen besmette personen doorgaans een periode van milde symptomen zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn, rugpijn, gezwollen lymfeklieren en vermoeidheid. Huiduitslag kan mogelijks ontstaan, vaak in het gezicht, maar ook in de genitale streek. De huiduitslag verandert en doorloopt verschillende stadia, van een puistje naar een blaasje, totdat er uiteindelijk een korst ontstaat. Een persoon is vooral besmettelijk in de periode waarin er huidletsels zijn, maar overdracht in de dagen voor de symptomen is niet uitgesloten. De meeste mensen herstellen binnen enkele weken. Uitzonderlijk kunnen deze symptomen ernstiger zijn. Op dit moment zijn de in Europa gemelde symptomen bij gevallen meestal mild. Er zijn geen sterfgevallen gemeld.

Het aantal gevallen in België wordt op de voet gevolgd.

Als een persoon verdachte huiduitslag krijgt, dan is het advies op dit ogenblik om zo snel mogelijk contact op te nemen met een spoedgevallendienst voor staalafname, die de persoon eventueel zal doorverwijzen naar een ziekenhuis met meer expertise onder meer. Zolang Apenpokken niet is uitgesloten of tot de infectie is genezen, moet nauw contact met andere vermeden worden en is het aanbevolen om geen seksueel contact te hebben.  

Vooral mannen die seksuele contacten hebben met andere mannen, of personen die meerdere seksuele partners hebben, moeten bijzonder waakzaam zijn.

Besmette personen zullen in contactisolatie moeten gaan totdat de letsels genezen zijn (ze krijgen hierover concrete instructies van de behandelende arts). Hoogrisicocontacten zoals huisgenoten en seksuele partners wordt gevraagd om – rekening houdende met de incubatieperiode - 21 dagen zelfmonitoring te doen op symptomen en moeten niet in quarantaine. Contacten met zwangere vrouwen, kinderen en immuunverzwakte personen worden best vermeden in die periode.

De huisartsen en spoedgevallendiensten zullen ook op de hoogte gehouden worden van alle verdere evoluties.

Ter informatie, momenteel komen er vooral bij jonge kinderen ook windpokken voor. Dit is een andere ziekte, maar de huidletsels zijn wat gelijkaardig. Bij twijfel of ongerustheid, contacteer je best je huisarts. 

Informatie over de apenpokken verzamelen we op deze webpagina.