Eenduidige registratie

Naar aanleiding van de thematische inspecties werd in het kader van het VIA 5 akkoord aan Icoba een budget toegewezen om, in overleg met de verschillende sectoren uit de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg, een wetenschappelijk onderbouwde gegevensset te ontwikkelen voor de registratie van afzondering, fixatie en de toediening van gedwongen voeding.

De eerste fase, gericht naar de brede jeugdhulp, is afgerond. In 2020 loopt de tweede fase voor VAPH-voorzieningen voor meerderjarigen en de residentiƫle psychiatrische afdelingen voor volwassenen in algemene en psychiatrische ziekenhuizen. De basis voor deze gegevensset is een gevalideerd observatie instrument voor de registratie van dwangmaatregelen in Nederland.

Deze minimale intersectorale gegevensset zal voorzieningen in staat stellen om de toepassing van afzondering en fixatie kwantitatief in kaart te brengen en onderling te vergelijken. De afronding van het project is voorzien eind 2020.