Een zelfevaluatie maken van een dienst voor gezinszorg

Diensten voor gezinszorg moeten een zelfevaluatie uitvoeren. Daarbij moet u als dienst minimaal de volgende elementen periodiek evalueren:

  • de werking van de dienst voor gezinszorg;
  • de doelstellingen.

Een zelfevaluatie is een systematische evaluatie van de processen, structuren en resultaten van de dienst. U moet die evaluatie zelf uitvoeren. U toont aan de hand van de zelfevaluatie aan hoe de dienst zijn processen, structuren en resultaten bewaakt, beheerst en voortdurend verbetert.

Bij elke evaluatie moet u de volgende 5 stappen doorlopen, telkens gedurende een periode van 2 jaar:

  • systematisch gegevens verzamelen en registreren over de kwaliteit van de zorg;
  • kwaliteitsdoelstellingen formuleren op basis van die gegevens over de kwaliteit van de zorg;
  • een stappenplan met tijdspad opstellen om die kwaliteitsdoelstellingen te bereiken;
  • regelmatig evalueren of de doelstellingen bereikt worden;
  • de nodige stappen ondernemen wanneer een doelstelling niet bereikt wordt.