Een toeslag werkdrukvermindering aanvragen voor logistieke hulp, gezinszorg of aanvullende thuiszorg

Voor de maatregel werkdrukvermindering wordt er jaarlijks

  • een budget verdeeld voor logistieke hulp tussen de private diensten voor logistieke hulp.
  • een budget verdeeld voor aanvullende thuiszorg tussen de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
  • een budget verdeeld voor gezinszorg tussen de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Voor de verdeling van die budgetten worden de gegevens in aanmerking genomen van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop het budget betrekking heeft.

De verdeling van het budget voor de maatregel werkdrukvermindering gebeurt evenredig tussen de diensten op basis van het aandeel waarop elke dienst recht heeft in het kader van werkdrukvermindering.

Indienen formulier

Om dat budget voor de maatregel werkdrukvermindering te kunnen verdelen tussen de private diensten, bezorgt de Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap (VVDG) in het begin van elk jaar aan alle diensten een formulier. De diensten vullen op dat formulier de gevraagde gegevens in over werkdruk, en bezorgen het dan terug aan de VVDG.

Diensten die het formulier niet uiterlijk op 15 maart bezorgd hebben, kunnen dat jaar geen subsidies ontvangen voor de maatregel werkdrukvermindering.

Verdeling

De VVDG verwerkt de gegevens en bezorgtĀ vervolgens, uiterlijk op 1 april, haar voorstel van verdeling van het budget voor de maatregel werkdrukvermindering ter goedkeuring aan de diensten.

Uiterlijk op 1 mei bezorgen de diensten hun goedkeuring aan de VVDG.

Als een dienst niet akkoord gaat met het voor zijn dienst voorgestelde subsidiebedrag, moet hij de VVDG daarvan op de hoogte brengen. De VVDG onderzoekt die vraag en doet vervolgens een nieuw voorstel of motiveert waarom het oorspronkelijke voorstel toch correct is.

De VVDG bezorgt de definitieve verdeling van het budget voor de maatregel werkdrukvermindering uiterlijk op 1 juni aan Zorg en Gezondheid.

Contact over thuiszorg