Een toeslag meerlingenhulp aanvragen voor een dienst voor gezinszorg of een dienst voor logistieke hulp

De bijdrage die gezinnen met een drieling betalen voor gezinszorg en/of poetshulp is begrensd met een maximumtarief en beperkt tot een percentage van het inkomen. De diensten voor gezinszorg en de diensten voor logistieke hulp hebben daardoor dus ook minder inkomsten uit de gebruikersbijdragen. Daarom kunnen ze een toeslag krijgen als compensatie.

Hoeveel?

Die toeslag bedraagt:

  • een forfaitair bedrag van 240 euro per kalendermaand waarin er meerlingenhulp is geboden, per geholpen gezin; 
  • vanaf de kalendermaand waarin de meerling een jaar wordt, wordt de toeslag verlaagd naar 120 euro per kalendermaand waarin er meerlingenhulp is geboden, per geholpen gezin; 
  • vanaf de kalendermaand waarin de meerling 2 jaar wordt, wordt er geen toeslag meer toegekend. 

Hoe aanvragen?

De diensten voor gezinszorg en de diensten voor logistieke hulp kunnen jaarlijks uiterlijk op 1 april een aanvraag voor een forfaitaire toeslag voor meerlingenhulp indienen bij Zorg en Gezondheid, aan de hand van een webformulier. Die toeslag is een compensatie voor het verlies aan inkomsten uit de gebruikersbijdragen.

Als er verschillende diensten betrokken zijn bij eenzelfde dossier van meerlingenhulp, stellen die diensten onderling een coördinerende dienst aan. Die coördinerende dienst is dan verantwoordelijk voor de facturering en de aanvraag van de toeslag. Die dienst moet de ontvangen toeslag vervolgens evenredig verdelen over de betrokken diensten, op basis van het aantal uren meerlingenhulp dat elk van die diensten gepresteerd heeft in datzelfde gezin.

Om privacyredenen mag u zeker geen namen of andere persoonsgegevens van het gezin of van de meerling vermelden. Eventuele controles van de door u bezorgde gegevens zullen ter plaatse bij uw dienst uitgevoerd worden door de collega’s van Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De toeslag wordt samen met het saldo van gezinszorg en van aanvullende thuiszorg / logistieke hulp uitbetaald.

Contact over thuiszorg