Een toelage voor het OCMW aanvragen als revalidatieziekenhuis

Wanneer de ziekenhuisverpleging in een revalidatieziekenhuis aanleiding geeft tot een tegemoetkoming van een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, kent de Vlaamse Gemeenschap vanaf 1 januari 2019 een toelage toe aan dat OCMW.

Toelage voor het OCMW aanvragen

  1. Doe uw aanvraag met dit aanvraagformulier. Vul het volledig in.
  2. Voeg een kopie toe van de hospitalisatiefactuur 
  3. Stuur het aanvraagforumiler, de hospitalisatiefactuur én samen met een begeleidende brief naar

    Zorg en Gezondheid – ter attentie van de Administrateur-generaal –  Afdeling Gespecialiseerde Zorg –Koning Albert II – laan 35 bus 33 – 1030 Brussel

Meer info

Deze toelage staat bepaald in artikel 110 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichting, zoals gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging.

Wanneer de ziekenhuisverpleging in een revalidatieziekenhuis aanleiding geeft tot een tegemoetkoming van een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, kent de Vlaamse Gemeenschap vanaf 1 januari 2019 een toelage toe aan dat OCMW. Met dit formulier vraagt u die toelage aan.