Een tegemoetkoming aanvragen als MBE voor de begeleiding van een palliatief persoon

De multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (MBE) ontvangen tegemoetkomingen voor de begeleiding van een palliatief persoon. Hoeveel die tegemoetkomingen bedragen, is opgenomen in de overeenkomst die ze afsluiten met de Vlaamse overheid. Zorg en Gezondheid staat in voor de berekening van het forfait voor die tegemoetkoming.

Wanneer een MBE een begeleiding start, moet de huisarts hiervoor een attest opmaken.

Procedure

Inkanteling MBE in VSB vanaf 1/01/2024

Vanaf 1 januari 2024 kantelen de MBE in in de Vlaamse sociale bescherming. Dit wil zeggen dat de MBE tegemoetkomingen ontvangen van Vlaanderen voor de begeleiding die ze aanbieden. Vanaf die datum moeten zij hun prestaties factureren aan de zorgkassen van hun zorggebruikers. Zij gebruiken hiervoor dan niet meer de bestaande sjablonen voor de aanvraag van een tegemoetkoming voor de begeleiding van een palliatief persoon, maar de aanvraag voor tegemoetkoming voor begeleiding en de facturatie gebeurt volledig digitaal via de centrale zorgkassentoepassing en de (aangepaste) software van de MBE.

Om deze digitalisering te faciliteren werden een aantal acties ondernomen door de Vlaamse Overheid, waaronder de oprichting van een VSB-IT consortium en een subsidie voor het digitaliseringstraject voor de MBE. Het consortium is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de aanpassing van bestaande software of de aankoop van nieuwe software. Meer informatie vindt u op de webpagina 'Digitalisering'.

De MBE dienen zich op deze inkanteling voor te bereiden.

Meer info: