Een subsidie voor een palliatief netwerk of samenwerkingsverband aanvragen

Erkende palliatieve netwerken komen jaarlijks in aanmerking voor een subsidie van maximaal 7.707,54 euro per 60.000 bereikte inwoners. Dat bedrag wordt vanaf 1 januari 2007 jaarlijks geïndexeerd.

Ook erkende palliatieve samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor een subsidie. Die subsidie is gebaseerd op de kost voor een voltijdsequivalenten (vte) coördinator en de kost voor een 0,5 voltijdsequivalenten (vte) klinisch psycholoog.

Een voorschot aanvragen

Stuur het aanvraagformulier naar Zorg en Gezondheid:

Voor een palliatief netwerk bedraagt het voorschot maximaal 90% van de subsidie.
Voor een palliatief samenwerkingsverband is dat maximaal 60% van de subsidie.

De uitbetaling van het saldo aanvragen

Stuur het financieel verslag naar Zorg en Gezondheid: