Een kwaliteitshandboek opstellen voor een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds

Alle diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds moeten over een kwaliteitshandboek beschikken. Dat handboek moet minimaal de volgende elementen bevatten:

  • een inleiding;
  • een weergave van het kwaliteitsbeleid dat de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds voert;
  • een weergave van het kwaliteitssysteem;
  • een beschrijving van de zelfevaluatie die de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds uitvoert.

Dat handboek moet u niet bezorgen aan Zorg en Gezondheid. Zorg en Gezondheid kan het handboek wel altijd opvragen.

Bij een inspectie kan het kwaliteitshandboek doorgenomen worden. De inspecteur gaat dan na of het kwaliteitsbeleid van de dienst in de praktijk overeenstemt met het kwaliteitshandboek.

Nieuwe diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds moeten binnen een termijn van maximaal 1 jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing over een kwaliteitshandboek beschikken.

Dit is een onderdeel van het kwaliteitsdecreet.

Contact over diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds