Een jaarplan indienen als partnerorganisatie of een organisatie met terreinwerking

Een partnerorganisatie of een organisatie met terreinwerking moet ieder jaar een jaarplan indienen van het volgende werkingsjaar om in aanmerking te blijven komen voor subsidies.

Het jaarplan beschrijft:

  • de resultaatgebieden;
  • de acties;
  • de gegevens en indicatoren nodig voor evaluatie.

Hoe indienen?

Stuur vóór 31 oktober het ontwerp van jaarplan naar preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be.

Voor het eerste werkingsjaar wordt het voorstel van jaarplan ingediend voor de ondertekening van de beheersovereenkomst, samen met het beleidsplan.

Begroting

Voor de begroting die bij het jaarplan gaat, kan men gebruik maken van xlsx bestandBegroting sjabloon vanaf 2020.xlsx (67 kB).

Hoe gaat het verder?

  • Zorg en Gezondheid legt het jaarplan, na eventuele remediëring voor aan het kabinet van de minister;
  • na akkoord wordt het jaarplan samen met het ontwerp van subsidiebesluit ter advies voorgelegd aan de Inspectie van Financiën;
  • als de Inspectie van Financiën een positief advies verleent, wordt het subsidiebesluit ondertekend en worden de middelen op de begroting gereserveerd.
  • de organisatie ontvangt een kopie van het subsidiebesluit.