Een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis regelen

Bescherming van geesteszieke patiënten

In Vlaanderen zijn er 25 psychiatrische diensten bevoegd om geesteszieken, ten aanzien van wie er een beschermingsmaatregel werd gelast, op te nemen: 

pdf bestandpsychiatrische diensten - machtiging gedwongen opname (358 kB) (datum: 21/09/2021).

De wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke beschrijft de voorwaarden en (spoed)procedures over de gedwongen opname van een geesteszieke. De wet specificeert onder andere:

  • de behandeling in het ziekenhuis
  • de verpleging in een gezin
  • de rechtsmiddelen
  • de strafbepalingen

Voorschriften voor psychiatrische diensten

Het Koninklijk Besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke bepaalt de voorschriften voor de psychiatrische diensten die geesteszieken opnemen voor wie een beschermingsmaatregel geldt. U vindt er ook de informatie over de aanstelling van een arts-diensthoofd voor gedwongen opname.

Meer info

Zorg en Gezondheid, afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
E-mail: geestelijkegezondheidszorg@vlaanderen.be