Een erkenning schorsen of intrekken van een dienst of voorziening in de thuiszorg

Zorg en Gezondheid kan een erkenning ook schorsen of intrekken, wanneer de dienst de erkenningsvoorwaarden niet naleeft.

In dat geval zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Wij zullen u dan ook uitleggen welke stappen u kunt ondernemen om tegen die beslissing een bezwaarschrift in te dienen.

Contact over thuiszorg