Een erkenning aanvragen voor een vereniging van gebruikers en mantelzorgers

Er zijn op dit ogenblik 6 organisaties erkend als vereniging van gebruikers en mantelzorgers. De programmatie voor de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers is daarmee volledig ingevuld. Er kunnen daarom geen nieuwe organisaties meer erkend worden als vereniging van gebruikers en mantelzorgers.

Erkenningsvoorwaarden

Een vereniging van gebruikers en mantelzorgers kan alleen een erkenning krijgen en behouden als de vereniging voldoet aan de algemene en de specifieke erkenningsvoorwaarden. De vereniging moet ook voldoen aan de voorwaarden over de kwaliteit. Daarnaast moet de vereniging het zelfzorgvermogen van de gebruiker evalueren en diens behoefte indiceren.

U vindt ze terug in het Woonzorgdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Een erkenning schorsen of intrekken

Zorg en Gezondheid kan een erkenning ook schorsen of intrekken, wanneer de vereniging de erkenningsvoorwaarden niet naleeft.

In dat geval zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Wij zullen u dan ook uitleggen welke stappen u kunt ondernemen om tegen die beslissing een bezwaarschrift in te dienen.